• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Port Gdynia otrzymał decyzję środowiskową dla Portu Zewnętrznego

jm

02.12.2021 09:09
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia otrzymał decyzję środowiskową dla Portu Zewnętrznego

Partnerzy portalu

Port Gdynia otrzymał decyzję środowiskową dla Portu Zewnętrznego - GospodarkaMorska.pl

Z końcem listopada Port Gdynia otrzymał decyzję środowiskową dla projektu budowy Portu Zewnętrznego. Jest to ważny element prac nad projektem.

Prawomocna decyzja wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pozwala na rozpoczęcie kolejnych etapów planowania i budowy Portu Zewnętrznego. Wskazuje ona, w jaki sposób powinna być wykonana inwestycja, aby jej wpływ na środowisko naturalne był jak najmniejszy. Dokument oznacza de facto zgodę na kontynuowanie prac nad nowym pirsem.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia złożył stosowny wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w styczniu. Poprzedziły ją analizy wykonane przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Włodzimierza Meissnera i dr hab. Mariusza Sapoty, prof. UG. Trzeba było sprawdzić jak utworzenie sztucznego lądu będzie wpływać na otoczenie. W tym celu przeprowadzone zostały m.in. stosowne analizy awifauny na morzu na obszarze Natura 2000, badania wybranych lęgowych gatunków ptaków na falochronie wyspowym i pirsie węglowym portu. Inwentaryzacji środowiskowej poddano także obszar lądu wielkości 154 ha – w granicach Portu Gdynia i poza nimi.

Jednymi z podjętych przez naukowców prac były badania tarła ryb i podchowku narybku gatunków odławianych komercyjnie. Jak podaje Port Gdynia, takie badania nigdy wcześniej nie były w tym rejonie wykonywane. Potrzeba było zatem opracować metodologię badań w uzgodnieniu z Urzędem Morskim w Gdyni.

Naukowcy wskazali, że planowana inwestycja w tym kształcie nie będzie miała wpływu na przepływ wód w głąb Zatoki Puckiej, nie wpłynie na środowisko w Zatoce Gdańskiej ani na plaże i klify oraz kąpieliska. Warto zauważyć, że podczas prac nad raportem zmieniono jednak nieco planowany kształt pirsu, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu.

Aby dokładnie sprawdzić, czy budowa Portu Zewnętrznego nie wpłynie na pobliskie obszary, wykonano m.in. analizę przemieszczania się rumowiska po budowie i zawiesiny osadów dennych w trakcie budowy w strefie brzegowej. We wniosku o decyzję środowiskową znalazły się także wyniki oceny wpływu inwestycji na zasoby wodne w odniesieniu do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wskazano także zagrożenia wynikające z sytuacji losowych, takich jak awarie, wycieki czy wybuchy. Opracowane zostały dane dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia takich zagrożeń, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, a także ich potencjalnych skutków. Posłużył do tego specjalny symulator zanieczyszczeń olejowych.

Port Zewnętrzny ma umożliwić zawijanie go Gdyni statków o długości przekraczającej 400 metrów i zanurzeniu powyżej 16 metrów. Zgodnie z projektem, Port Zewnętrzny miałby być gotowy w 2028 roku.


bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.