• <
mewo_2022

PGE Baltica zacieśnia współpracę z Politechniką Gdańską [WIDEO]

gm

09.09.2022 05:25
Strona główna Energetyka Morska, Offshore PGE Baltica zacieśnia współpracę z Politechniką Gdańską [WIDEO]

Partnerzy portalu

PGE Baltica zacieśnia współpracę z Politechniką Gdańską [WIDEO] - GospodarkaMorska.pl
Od lewej M. Witoński, prezes zarządu PTMEW; prof. K. Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej; D. Lociński, prezes zarządu PGE Baltica.

PGE Baltica oraz Politechnika Gdańska podpisały list intencyjny w sprawie poszerzenia współpracy w dziedzinie offshore. PGE Baltica będzie partnerem VI edycji Studiów Podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa, a jednocześnie obie instytucje myślą o innych wspólnych projektach w przyszłości.

List intencyjny został podpisany 8 września w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej. Ze strony uczelni sygnował go rektor prof. Krzysztof Wilde, PGE Balticę reprezentował jej prezes zarządu Dariusz Lociński. W uroczystości wziął także udział prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Mariusz Witoński. PTMEW również jest partnerem studiów podyplomowych na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa.

– Z Politechniką Gdańską łączą nas już projekty badawczo-naukowe oraz współpraca przy realizacji specjalności dotyczącej projektowania i budowy morskich systemów energetycznych na studiach magisterskich z oceanotechniki. Chcemy jednak jak najpełniej wykorzystać potencjał współpracy, szczególnie przy kształceniu kadr tak potrzebnych naszej branży. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaangażowanie w istniejące od kilku lat i cieszące się już dobrą renomą studia podyplomowe z obszaru morskiej energetyki wiatrowej. Zależy nam na wieloletniej współpracy z uczelnią. Rozmawiamy już o stworzeniu kolejnego, bardziej sprofilowanego kierunku studiów podyplomowych z zakresu offshore. W grę wchodzą też możliwości współpracy m.in. przy studiach inżynierskich, szkolenia, warsztaty, wspólnie organizowane wizyty studyjne dla uczniów szkół średnich – przyszłych studentów oraz kolejne wspólne inicjatywy naukowo-badawcze związane z projektami realizowanymi na morzu przez Grupę PGE – komentował prezes PGE Baltica Dariusz Lociński.

– Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w całej polskiej gospodarce tylko pod warunkiem, jeśli uda się efektywnie połączyć na tym polu możliwości i kompetencje ośrodków naukowych z przemysłem i biznesem – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Już teraz ta współpraca wygląda dobrze, ale powinna być jeszcze bliższa i bardziej zintegrowana. Morska energetyka wiatrowa to przyszłość, a także obietnica, którą składamy następnym pokoleniom i naszej planecie. Musimy zrobić wszystko, żeby jej dotrzymać – dodał.

Studia Morska Energetyka Wiatrowa są prowadzone w ramach Programu Rozwoju Kompetencji Kadr dla Sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej. W dotychczasowych pięciu edycjach wzięło udział około 220 osób. Kolejna startuje wraz z nowym rokiem akademickim.

– Podyplomowe studia Morska Energetyka Wiatrowa prowadzone są w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Byliśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która uruchomiła tego typu studia podyplomowe, odpowiadając zresztą na zapotrzebowanie polskiego sektora energetycznego. Od jesiennej edycji wśród wykładowców pojawią się również przedstawiciele kadry zarządczej PGE Baltica – powiedział dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG, kierownik podyplomowych studiów MEW.

PGE tworzy także Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jak przekazał Jarosław Tucholski, dyrektor Departamentu Innowacji i Nowych Technologii w PGE Baltica, który odpowiada za projekt, współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi daje możliwość wykorzystania lokalnego, krajowego wkładu w rozwój sektora, a jednocześnie stanowi bardzo cenny zasób dla Centrum.

PGE Baltica to spółka należąca do PGE, odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy PGE. Trwają już prace nad realizowaną przez nią morską farmą wiatrową Baltica 1 o mocy około 1 GW, która zajmie obszar 108 kilometrów kwadratowych i rozpocznie funkcjonowanie po 2030 roku. Inwestor otrzymał już zarówno decyzję lokalizacyjną, jak i umowę przyłączeniową do sieci przesyłowej. Nie jest to jednak jedyny projekt morskiej farmy wiatrowej realizowany przez PGE. Wraz z duńskim koncernem Ørsted spółka pracuje nad farmami Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy 2,5 GW, które mają wejść do eksploatacji w latach 2026-2027.

PGE Baltica współpracuje z uczelniami i instytucjami naukowymi zarówno w zakresie kształcenia kadr na potrzeby sektora morskiej energetyki wiatrowej, jak również w ramach wspólnych projektów naukowo-badawczych na rzecz własnych przedsięwzięć – morskich farm wiatrowych budowanych na Morzu Bałtyckim. Wśród współpracujących uczelni i instytucji są m.in. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Polska Akademia Nauk – Instytut Maszyn Przepływowych i Instytut Budownictwa Wodnego, Państwowy Instytut Geologiczny, a także szkoły średnie w Ustce i Malborku.


Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.