• <
pge_baltica_390x100_duży

Od 1 sierpnia obowiązują nowe przepisy certyfikacji przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. O czym należy pamiętać?

jm

24.08.2021 13:10 Źródło: Inf. prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Od 1 sierpnia obowiązują nowe przepisy certyfikacji przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. O czym należy pamiętać?

Partnerzy portalu

Od 1 sierpnia obowiązują nowe przepisy certyfikacji przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. O czym należy pamiętać? - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Przez kilka lat temat certyfikacji dla jednostek wytwórczych przeznaczonych do podłączenia do sieci elektroenergetycznej był w „fazie rozwojowej” – kilkukrotne przedłużanie etapów przejściowych mogło uśpić czujność właścicieli zakładów wytwarzających energię elektryczną, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na proces certyfikacji. Tym bardziej że od 1 sierpnia w życie weszły nowe – tym razem docelowe – przepisy.

Jednostki wytwórcze przeznaczone do podłączenia do sieci elektroenergetycznej muszą spełnić szereg wymogów. Podłączenie takie co do zasady wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów, jednak w myśl rozporządzenia Komisji Europejskiej, właściciel zakładu wytwarzającego energię elektryczną może wykorzystać certyfikaty sprzętu, które wydają upoważnione podmioty certyfikujące. W ten sposób sprzęt wytwórczy zostaje dopuszczony do sieci bez konieczności przeprowadzania badań – wystarczy potwierdzenie zgodności z odpowiednim wymogiem.

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Network Code Requirements for Generators, w skrócie NC RfG) został ustanowiony przez Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r., jednak rozpoczęcie jego stosowana zaplanowano na dzień 27 kwietnia 2019 r., po trzyletnim okresie przejściowym. Okres ten miał nie tylko dać państwom członkowskim czas na wypracowanie odpowiednich procedur, ale także pozwolić jednostkom rozwojowo-badawczym na terenie danego kraju na odpowiednie przygotowanie do wydawania certyfikatów sprzętu.

Niestety, w ciągu trzyletniego okresu przejściowego nie udało się utworzyć akredytowanych jednostek certyfikujących, które spełniałyby ogólnokrajowe wytyczne dla programów certyfikacji określone w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”. W związku z tym okres przejściowy został wydłużony o dwa lata, do 27 kwietnia 2021 roku, a następnie do końca lipca 2021 r. W tym czasie właściciele zakładów wytwarzania energii mogli warunkowo korzystać z deklaracji zgodności wystawionej przez dostawcę sprzętu (w tym okresie była ona równoważna z certyfikatem) lub zdecydować cię na uzyskanie i przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikująca na podstawie innego programu niż ten określony we wspomnianym dokumencie.

Okres przejściowy oficjalnie zakończył się 1 sierpnia 2021. W związku z tym proces przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej nie może być przeprowadzony na podstawie deklaracji zgodności. Co więc należy zrobić?

– Zamiast wykorzystywania deklaracji zgodności w procesie przyłączania obiektów wytwórczych istnieje obecnie możliwość stosowania certyfikatów na zgodność z wymogami NC RfG (bez względu na przyjęty program certyfikacji) lub certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 – w obu przypadkach wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu. Wyżej wymienione dokumenty będzie można składać do 30 kwietnia 2022 r. – wyjaśnia mgr inż. Sławomir Migowski, ekspert Forte Renewables.

Należy więc pamiętać, że po tej dacie obowiązywał będzie bezwzględny wymóg stosowania certyfikatów określonych w NC RfG. Czym w praktyce jest taka certyfikacja?

– Certyfikat sprzętu powinien potwierdzać spełnienie wymogów NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania, czyli dokumentu opracowanego na podstawie NC RfG i zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Certyfikat sprzętu powinien zostać wystawiony po badaniach przeprowadzonych w oparciu o program certyfikacji zgodny z polskim dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych – tłumaczy mgr inż. Sławomir Migowski. – Opisane elementy muszą być potwierdzone przez jednostkę akredytującą w procesie uzyskiwania akredytacji – dodaje.

Co ważne, akceptowalne są również certyfikaty wydawane przez zagraniczne jednostki – o ile te spełniają omówione wyżej warunki.

Temat uzyskiwania akredytacji zostanie szczegółowo omówiony podczas Konferencji PSEW2021, odbywającej się w dniach 30.08-01.09.2021 w Serocku. Warsztaty „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” poprowadzi absolwent Politechniki Gdańskiej z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze eksploatacji, przyłączeń i rozwoju, mgr inż. Sławomir Migowski, ekspert Forte Renewables.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.