• <
mewo_2022

Morskie połączenie elektroenergetyczne między Polską a Litwą wkracza w kolejną fazę realizacji

jm

08.09.2021 21:26 Źródło: Inf. prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Morskie połączenie elektroenergetyczne między Polską a Litwą wkracza w kolejną fazę realizacji

Partnerzy portalu

Morskie połączenie elektroenergetyczne między Polską a Litwą wkracza w kolejną fazę realizacji - GospodarkaMorska.pl
Fot. mat. prasowe

Rozpoczęte w lutym 2021 roku badania dna Morza Bałtyckiego na całej długości Harmony Link (ok. 300 km) zostały zakończone. Jest to kamień milowy przy realizacji nowego połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską a Litwą – jednej z największych inwestycji w infrastrukturę przesyłową w naszej części Europy. Ze względu na możliwe nieprzewidziane trudności (np. sztormy) w wykonaniu badań na morzu, był to newralgiczny element harmonogramu realizacji projektu. Co oznacza zakończenie tej części dla całej inwestycji? ILF Consulting Engineers Polska była firmą odpowiedzialną za nadzór nad badaniami.  

Wykonane badania dna morskiego pozwoliły m.in. na określenie położenia wraków czy powojennych pozostałości broni konwencjonalnej i chemicznej zalegających na dnie. Umiejscowienie przeszkód zostało uwzględnione na przygotowanych mapach, co pomoże w ominięciu niebezpiecznych obiektów na etapie projektowania. Zbadana została trasa o długości około 300 km. Do wykonania zadania wykorzystano m.in. sonar boczny i magnetometry, pobrane zostały także próbki dna. W pracach wzięły udział specjalistyczne pojazdy podwodne ROV (remotely operated vehicle). Inwestycja jest realizowana przez PSE i Litgrid, operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej w Polsce i na Litwie. Za nadzór nad badaniami odpowiedzialna była firma ILF Consulting Engineers Polska.

Badania dna morskiego są kluczowym elementem procesu inwestycyjnego, w dużej mierze zależnym od warunków pogodowych, których nie da się w pełni przewidzieć. Dlatego stanowią istotny element harmonogramu prac.

Raport z badań posłuży do zaprojektowania i wyznaczenia ostatecznej trasy podmorskiej linii kablowej prądu stałego (HVDC) pomiędzy Polską a Litwą, a także opracowania strategii jego układania i ochrony, w tym do określenia głębokości zakopania systemu kablowego z uwzględnieniem warunków budowy dna morskiego. To właśnie ILF Polska w swoich następnych działaniach przeanalizuje możliwe ryzyka zakopania kabli (Cable Burial Risk Assessment) na podstawie przeprowadzanych badań dna morskiego.

Wcześniej firma ILF Consulting Engineers Polska była odpowiedzialna za opracowanie trasy połączenia na dnie Morza Bałtyckiego, a także wsparcie PSE i Litgrid w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy badań.
Podmorski kabel poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu, otwierając drogę do synchronizacji systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. Harmony Link to drugie połączenie elektroenergetyczne pomiędzy polskim i litewskim systemem – pierwsza linia LitPol Link łączy stacje Ełk i Alytus na Litwie.

Zakończone badania to kamień milowy dotyczący projektu Harmony Link. Działania rozpoczęły się w lutym, a zakończyły w sierpniu 2021 roku.

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.