• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Mikroby do walki z wyciekami ropy w oceanach: indyjscy naukowcy opracowują nową technologię

16.10.2020 13:10 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Mikroby do walki z wyciekami ropy w oceanach: indyjscy naukowcy opracowują nową technologię

Partnerzy portalu

Mikroby do walki z wyciekami ropy w oceanach: indyjscy naukowcy opracowują nową technologię - GospodarkaMorska.pl
Katastrofa Deepwater Horizon; wikipedia

Badanie wykazało, że degradację ropy naftowej można osiągnąć przy użyciu niedrogich nietoksycznych pozostałości rolniczych.

W ostatnim czasie pojawił się poważny problem ekologiczny: gwałtowny wzrost wydobycia ropy podczas wierceń na morzu, które powodują wycieki - przypadkowo lub w wyniku zaniedbania. Zrzuty ścieków przemysłowych, wypalanie odpadów i inne katastrofy spowodowane przez człowieka zanieczyszczające środowisko morskie to poważne problemy.

Oczyszczanie wycieków ropy z oceanów bez niszczenia ekosystemu morskiego staje się coraz trudniejszym wyzwaniem. Narodowy Instytut Technologii Oceanicznych (NIOT) opracował ekologiczną technologię mechanizmu bioremediacji ropy naftowej z wykorzystaniem konsorcjów morskich drobnoustrojów otrębów pszennych (WB) unieruchomionych na komórkach bakterii pozostałości agro.

Bioremediację można zdefiniować jako każdy proces, w którym mikroorganizmy lub ich enzymy są usuwane i neutralizowane w środowisku (tj. w glebie i wodzie) do ich pierwotnego stanu.

Podczas badań wykorzystano dziewięć różnych bakterii rozkładających węglowodory wydobyte z osadów oceanicznych i zebranych z głębokości 2100 metrów.

Te bakterie rozkładające węglowodory nie są zależne od węglowodoru do przetrwania, ale mają mechanizm metaboliczny, w którym wykorzystują produkty ropopochodne jako źródło węgla i energii, pomagając w ten sposób usuwać wycieki ropy.

Stwierdzono, że całkowity rozkład i degradację ropy naftowej można było osiągnąć przy użyciu morskich konsorcjów bakteryjnych otrębów pszennych (które są tanimi nietoksycznymi pozostałościami rolnymi) unieruchomionych na niedrogich nietoksycznych komórkach bakteryjnych pozostałości agro w sposób przyjazny dla środowiska.

Stwierdzono również, że były one bardziej skuteczne w stanie unieruchomionym niż wolne komórki bakterii w degradacji wycieków ropy, a ponadto były bardziej wszechstronne i odporne na niekorzystne warunki.

Badanie NIOT wykazało, że unieruchomione komórki bakteryjne mają lepszą zdolność do degradacji oleju niż wolne komórki bakteryjne. Mogły usunąć 84% oleju w ciągu 10 dni. Wolne komórki bakteryjne degradowały maksymalnie 60% ropy naftowej w optymalnych warunkach.

Odkrycia te dowiodły skuteczności w neutralizowaniu przypadkowego, masowego uwolnienia oleju do środowiska morskiego za pomocą nietoksycznej technologii oczyszczania.

Obecna światowa produkcja ropy naftowej przekracza trzy miliardy ton rocznie, z czego około połowa jest transportowana drogami morskimi. To z kolei zwiększa ryzyko przypadkowego wycieku oleju. Wycieki ropy mogą spowodować ogromne szkody dla środowiska: w końcu gromadzą się w osadach podpowierzchniowych, przenosząc toksyczne materiały organiczne do morskiego łańcucha pokarmowego.

Wypadek Deepwater Horizon był największą w historii katastrofą spowodowaną wyciekiem ropy naftowej, która miała miejsce 20 kwietnia 2010 r., kiedy to do Zatoki Meksykańskiej wpłynęło 779 milionów litrów ropy.

Wyciek ropy na Morzu Wschodniochińskim w dniu 6 stycznia 2018 r. spowodował uwolnienie ponad 136 000 ton lotnych produktów ropopochodnych.

Wyciek ropy Ennore miał miejsce poza portem Kamarajar w Ennore niedaleko Chennai w stanie Tamil Nadu w dniu 28 stycznia 2017 r., kiedy wychodzący pusty zbiornikowiec BW Maple zderzył się z przypływającym tankowcem Dawn Kanchipuram, uwalniając 9,9 miliona galonów (37 000 m3) ropy naftowej do Zatoki Bengalskiej.

Natomiast podczas niedawnej katastrofy MV Wakashio  na Mauritiusie około 1000 ton ropy wylało się do sanktuarium rzadkiej przyrody po tym, jak japoński statek uderzył w rafę koralową 25 lipca 2020 roku.

Mieszaniny węglowodorów uwalnianych na powierzchnię wód morskich są szeroko rozproszone na różnych głębokościach i trafiają do osadów w wyniku agregacji cząstek ropy naftowej, co ma poważny wpływ na lokalne środowisko morskie.

W skład zespołu badawczego kierowanego przez G. Dharaniego weszli A Ganesh Kumar, N NivedhaRajan i R Kirubagaran z NIOT, Union Ministry of Earth Sciences. Praca badawcza została opublikowana w Journal of Marine Pollution Bulletin.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.