• <

Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej

27.08.2020 10:17 Źródło: MGMIŻŚ
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej

Partnerzy portalu

Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej - GospodarkaMorska.pl
fot. MGMIŻŚ

25 sierpnia 2020 r. odbyło się zorganizowane przez kolumbijskie biuro Banku Światowego webinarium dot. gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, w którym udział wziął podsekretarz stanu w MGMiŻŚ, Grzegorz Witkowski. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń różnych państw w zakresie realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

Spotkanie zostało zorganizowane w kontekście planowanej przez władze Kolumbii modernizacji Kanału del Dique, który łączy główną rzekę tego kraju, Magdalenę, z Zatoką Kartageńską. W webinarium, oprócz przedstawicieli Kolumbii i Polski, uczestniczyli także eksperci z Francji i Chile, gdzie w przeszłości również realizowano tego typu projekty infrastrukturalne. W przypadku pierwszego z tych państw, tematem prezentacji był Kanał Prowansalski, a w przypadku drugiego, zbiornik La Punilla.

W części polskiej, Minister Grzegorz Witkowski dokonał ogólnego wprowadzenia w temat gospodarowania wodą w naszym kraju. Wskazał „powódź tysiąclecia” w 1997 roku jako wydarzenie, które przedefiniowało potrzeby Polski w tym zakresie. Minister zwrócił też uwagę, że istotnym momentem było wejście do Unii Europejskiej, dzięki któremu przepisy unijne zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej zostały przeniesione na grunt prawa krajowego.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) został zaprezentowany przez dyrektora projektu, Pana Piotra Supronia.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.