• <
urząd_morski_gdynia_2021

Spotkanie MGMiŻŚ z dużymi aglomeracjami dot. gospodarki ściekowej

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Spotkanie MGMiŻŚ z dużymi aglomeracjami dot. gospodarki ściekowej
Spotkanie MGMiŻŚ z dużymi aglomeracjami dot. gospodarki ściekowej - GospodarkaMorska.pl
fot. MGMIŻŚ

sons

24.07.2020 Źródło: MGMIŻŚ

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy udziale przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zorganizowało webinarium dotyczące gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach (≥100 000 RLM).

Spotkanie otworzyła Pani Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych  aglomeracji o RLM ≥100 000.

Celem spotkania było przybliżenie problematyki wdrażania wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej). Przedstawiono założenia dyrektywy ściekowej, sposób jej transpozycji w Polsce oraz najważniejsze problemy, na jakie napotyka jej wdrażanie. Zaprezentowano także informacje dotyczące zmian przepisów prawa w zakresie prawidłowego i optymalnego wyznaczania, zmieniania i likwidowania aglomeracji oraz zasady optymalnego projektowania sieci kanalizacyjnych.

Uczestnikom spotkania przedstawiono również informację o naruszeniu przez Polskę przepisów dyrektywy ściekowej. Mimo wieloletnich wysiłków i znaczących nakładów Polska nie może wykazać pełnego wdrożenia dyrektywy ściekowej, którego termin, zgodnie z traktatem akcesyjnym, minął 31 grudnia 2015 r. Komisja Europejska wszczęła więc przeciwko Polsce postępowanie formalne w sprawie naruszenia przepisów tej dyrektywy. Postępowanie to może zakończyć się nałożeniem wysokich kar finansowych. KE w toku dotychczasowego postępowania oceniła pod kątem spełnienia wymagań dyrektywy ściekowej indywidualnie każdą aglomerację. Znaczący udział w naruszeniu mają duże aglomeracje o RLM powyżej 100 000 (51 % wszystkich RLM w Polsce). Ponad 80% z nich niewłaściwie wdraża dyrektywę, co stanowi ponad 50% RLM nie wykazujących zgodności z dyrektywą w Polsce. 

Podczas spotkania podkreślono także, że konsekwencje nieprawidłowego wdrożenia dyrektywy to nie tylko dotkliwa kara finansowa, ale także brak środków na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej w nowej perspektywie finansowej. Prawidłowe zaplanowanie inwestycji w sektorze wodno-kanalizacyjnym na lata 2021-2027 w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) jest warunkiem przyznania Polsce finansowania.

MGMiŻŚ wraz z PGW WP wskazali także najważniejsze kierunki działań, jakie mogą być podjęte przez aglomeracje w celu pełnego i prawidłowego wdrożenia dyrektywy ściekowej.

Kolejne spotkanie skierowane do dużych aglomeracji odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020 r.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.