• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

KE zatwierdziła przekierowanie 4 mld zł funduszy UE na wsparcie firm

20.07.2020 14:36 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska KE zatwierdziła przekierowanie 4 mld zł funduszy UE na wsparcie firm

Partnerzy portalu

KE zatwierdziła przekierowanie 4 mld zł funduszy UE na wsparcie firm - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Komisja Europejska zatwierdziła przekierowanie 4 mld zł z funduszu Inteligentny Rozwój na wsparcie firm oraz naukowców w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Zmiany, które wprowadziliśmy szybko i skutecznie w inwestowaniu funduszy europejskich mają zapobiec skutkom związanego z pandemią zatrzymania gospodarki. Środki, które w normalnym czasie wspierały innowacyjność naszych firm pomogły teraz utrzymać płynność przedsiębiorców" – powiedziała cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Szefowa resortu zaznaczyła, że dotacje na kapitał obrotowy, pożyczki płynnościowe, gwarancje bankowe oferowane są "na najatrakcyjniejszych warunkach w historii funduszy europejskich w Polsce, gdyż nadzwyczajne warunki wymagają ponadstandardowych działań". Dodała, że decyzja KE zatwierdzająca zmiany w POIR potwierdza, że zaproponowane działania są adekwatne do potrzeb

"Walcząc z pandemią koronawirusa, nie możemy tracić czasu. Szybkie działania Komisji oraz polskich władz regionalnych i krajowych pozwalają zapewnić bardzo potrzebne środki na walkę z kryzysem, który nas dotyka" – stwierdziła cytowana komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Jak wskazała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka, środki z POIR, za pomocą Funduszowego Pakietu Antywirusowego, inwestowane są w zmiany technologiczne i utrzymanie miejsc pracy oraz potencjału produkcji mikro, małych i średnich firm. "Firmy, które już wcześniej wprowadziły u siebie rozwiązania cyfrowe i były elastyczne finansowo, w czasie pandemii poradziły sobie dużo lepiej, ponieważ innowacyjne rozwiązania umożliwiają szybsze przystosowanie się do nowej rzeczywistości rynkowej" - mówi cytowana w komunikacie wiceminister. Dlatego - dodaje - +wprowadziliśmy zmiany w programie Inteligentny Rozwój, które przyspieszają wprowadzanie innowacji odkładanych dotąd „na półkę”+.

Napisano, że środki z POIR zostały skierowane na walkę z koronawirusem w następujących obszarach: 2 mld zł – na dotacje dla średnich firm, z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego; 1,05 mld zł – na pożyczki płynnościowe dla MŚP; 600 mln zł – na gwarancje bankowe dla MŚP dotyczące także kredytów obrotowych; 200 mln zł – na dotacje na realizację projektów B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, w obszarach istotnych dla zwalczania koronawirusów; 100 mln zł – na dotacje dla przedsiębiorstw na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19; 15 mln zł - na sfinansowanie nowych zadań badawczych związanych z walką z pandemią COVID-19 w projektach prowadzonych przez naukowców.

Wskazano, że środki te są dostępne w ramach konkursów prowadzonych przez MFiPR, PARP, NCBR oraz w ramach naboru przeprowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także instrumentów finansowych realizowanych przez BGK.

Podano, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej skorzystało również z rozwiązań ułatwiających zarządzanie środkami programów operacyjnych, które zostały przedstawione przez Komisję Europejską w inicjatywie inwestycyjnej dotyczącej sytuacji zagrożenia koronawirusem. "Dla zapewnienia odpowiednich środków na realizację wsparcia dla MŚP, realokowano łącznie ponad 314,5 mln euro z osi I, II oraz IV programu do III osi POIR, w ramach której oferowane jest wsparcie w formie pożyczek, gwarancji oraz dotacji na kapitał obrotowy. Dzięki dodatkowym funduszom oraz środkom, jakie zostały wygospodarowane w III osi POIR, możliwe było przeznaczenie łącznie 3,65 mld zł na wsparcie MŚP w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19" - czytamy.

Ministerstwo szacuje, że dzięki relokacjom ponad 7 200 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie, w tym 620 firm skorzysta ze wsparcia w formie instrumentów finansowych (pożyczki i gwarancje).

Ministerstwo skorzystało również z rozwiązania polegającego na czasowym zwiększeniu poziomu współfinansowania POIR środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. "W roku obrachunkowym, który rozpoczął się 1 lipca 2020 r. i zakończy się 30 czerwca 2021 r. będą zastosowane stopy dofinansowania w wysokości 100 proc. wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność składanych do Komisji Europejskiej. Podwyższenie stopy dofinansowania zwiększy płynność budżetu środków europejskich i ułatwi zwiększenie skali transferów do beneficjentów" - czytamy.

Tagi:
ke, fundusze, finanse, ue

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.