• <
mewo_2022

Lotos ma partnera do tworzenia farm wiatrowych na Bałtyku

ac

22.06.2021 14:23 Źródło: inf. prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Lotos ma partnera do tworzenia farm wiatrowych na Bałtyku

Partnerzy portalu

Lotos ma partnera do tworzenia farm wiatrowych na Bałtyku - GospodarkaMorska.pl
Fot. mat. prasowe

Lotos Petrobaltic i Baltic Trade and Invest (BTI) podpisali 18 czerwca br. list intencyjny o współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych. BTI to spółka zależna od niemieckiej firmy RWE Renewables (RWE) – drugiego co do wielkości dewelopera i operatora morskich farm wiatrowych na świecie.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym obszary współpracy to: badania geotechniczne gruntu, potencjalne zapewnienie statków instalacyjnych i statku inspekcyjnego podczas fazy prac budowlanych i obsługi farmy wiatrowej oraz inspekcja i serwis instalacji podwodnych. Firmy chcą też wymieniać się doświadczeniami w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i offshore oraz branżową wiedzą dot. polskiego rynku w tym obszarze.

Zważywszy na dorobek, doświadczenie i plany rozwojowe Lotos  Petrobaltic oraz na strategię RWE i BTI, zorientowaną na dalszy rozwój portfela w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, strony zadeklarowały chęć kontynuowania współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych w Polsce i za granicą. W grudniu 2020 r. Lotos Petrobaltic, zakończył z sukcesem prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, na zachód od Ławicy Słupskiej. Rozpoznanie geologiczne podłoża Bałtyku zostało zlecone właśnie przez RWER. Prace te były poprzedzone sporządzeniem projektu robót geologicznych i jego zatwierdzeniem przez ministra środowiska.

– Lotos Petrobaltic zamierza wykorzystać cały swój dostępny potencjał i doświadczenie do realizacji nowych, innowacyjnych przedsięwzięć oraz aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej jako narodowy operator przy stawianiu, uruchamianiu i serwisowaniu morskich farm wiatrowych w Polskiej Ekonomicznej Strefie Morza Bałtyckiego, ale również świadczyć usługi na zewnątrz – mówi Grzegorz Strzelczyk, prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic. – Nasza spółka jest otwarta na Nowy Zielony Ład i  upatruje szansę w transformacji z firmy stricte wydobywczej w przedsiębiorstwo, które będzie działać również na rynku zielonej energii, angażując się w łańcuch dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych – dodaje prezes Strzelczyk.

Lotos  Petrobatic  posiada udokumentowaną, wysoką reputację, 30-letnie  doświadczenie i osiągnięcia w dziedzinie prowadzenia rozpoznania dna morskiego, inspekcji instalacji i konstrukcji podwodnych, serwisu instalacji podwodnych, zarządzania projektami  inwestycyjno-serwisowymi oraz w pełnym zakresie zarządzania eksploatacją statków, transportu personelu, dostawy ładunków, paliwa, wody.

Spółka BTI jest w trakcie rozwoju wspomnianej morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II. Chcąc odegrać jeszcze większą rolę w tym obszarze, BTI koncentruje się na rozwoju offshore, również w zakresie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Spółka chce stworzyć w Polsce solidną bazę logistyczną, organizacyjną i naukową w celu zabezpieczenia zasobów ludzkich i materialnych, dedykowanych do udziału w łańcuchu dostaw innowacyjnych i prestiżowych projektów morskich farm wiatrowych.


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.