• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Konferencja "Kompetencje dla morskiej energetyki wiatrowej" startuje 17 maja

rk

04.05.2023 21:56 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Konferencja "Kompetencje dla morskiej energetyki wiatrowej" startuje 17 maja

Partnerzy portalu

Uniwersytet Morski w Gdyni

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbędzie się 17 maja wydarzenie naukowe poświęcone budowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W jego trakcie eksperci, naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz zainteresowani tematyką będą mogli wysłuchać swoich opinii oraz zaprezentować swoje rozważania w tym zagadnieniu.

Realizacja globalnych, europejskich i polskich ambicji morskiej energetyki wiatrowej jest warunkowana dostępnością wykwalifikowanej kadry. W ciągu obecnej dekady rozwój sektora offshore wind w Europie stworzy dodatkowe setki tysięcy miejsc pracy. Również w Polsce branża morskiej energetyki wiatrowej wygeneruje zapotrzebowanie na tysiące pracowników w szerokim spektrum wykształcenia i specjalizacji.

- Czy adekwatni pracownicy będą dostępni na rynku pracy?
- Czy system edukacji jest gotowy do zapewnienia odpowiednich kompetencji dla dynamicznego sektora MEW?
- Jak Polska może skorzystać z doświadczeń innych krajów w budowaniu zaplecza kadrowego dla sektora offshore wind?

Na te istotne pytania odpowiemy podczas konferencji "Kompetencje dla Morskiej Energetyki Wiatrowej". Konferencja będzie stanowić forum dyskusji o bieżących i długofalowych potrzebach kompetencyjnych sektora offshore wind. W konferencji "Kompetencje dla morskiej energetyki wiatrowej" wezmą udział przedstawiciele sektora offshore, władz lokalnych, uczelni wyższych, ośrodków szkoleniowych, szkół zawodowych i innych interesariuszy branży. Wnioski z konferencji, w tym przykłady doświadczeń międzynarodowych, stanowić będą znaczący głos w debacie o przyszłości morskiej energetyki wiatrowej.

Program:

I. Otwarcie konferencji

Sesja plenarna 1

Rola edukacji w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Danii
Niemieckie doświadczenia w rozwoju kompetencji dla sektora MEW

Panel: Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w rozwoju kompetencji dla offshore wind

II. Sesje równoległe

A. Szkoły zawodowe i kształcenie zawodowe

    Partner sesji: Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej

B. Szkolnictwo wyższe – studia I i II stopnia

C. Kształcenie podyplomowe i specjalistyczne

III. Sesja plenarna 2

Podsumowanie sesji równoległych
Modele kompetencji sektorowych MEW – raport grupy roboczej Sector Deal
Panel dyskusyjny: Wyzwania dla polskiego systemu edukacyjnego
Wnioski i podsumowanie konferencji

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim i polskim. Szczegółowy program konferencji znajduje się TUTAJ.

Dziękujemy za wysłane grafiki.