• <

KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych

03.07.2020 15:42 Źródło: ISB News
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych

Partnerzy portalu

KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych  - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Komisja Europejska (KE) ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, dotyczących przełomowych technologii w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, a także wykorzystywania i składowania CO2, poinformowała Komisja.

Tegoroczny budżet funduszu to 1 mld euro, środki będą pochodzić z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu.

"UE zainwestuje 1 mld euro w obiecujące projekty gotowe do wprowadzenia na rynek, takie jak czysty wodór lub inne rozwiązania niskoemisyjne dla energochłonnych sektorów przemysłu, takich jak przemysł stalowy, cementowy i chemiczny. Będziemy również wspierać magazynowanie energii, rozwiązania sieciowe oraz wychwytywanie i składowanie CO2. Te inwestycje na dużą skalę przyczynią się do ożywienia gospodarki UE i pomogą w ekologicznej odbudowie gospodarki, prowadząc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r" - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans, cytowany w komunikacie.

W latach 2020-2030 w ramach funduszu innowacyjnego planowane jest przekazanie ok. 10 mld euro ze sprzedaży uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami oraz wydatkowanie pozostałych środków w ramach dotychczasowego programu NER. Fundusz ma zapewnić impuls dla ekologicznej odbudowy gospodarczej poprzez tworzenie lokalnych przyszłościowych miejsc pracy, torowanie drogi dla neutralności klimatycznej i wzmacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii na skalę globalną.

"Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zapewni finansowanie w wysokości 1 mld euro na duże projekty dotyczące czystych technologii, aby pomóc im w przezwyciężeniu ryzyka związanego z komercjalizacją i działaniem na dużą skalę" - czytamy w komunikacie. Ma to pomóc nowym technologiom w uzyskaniu dostępu do rynku.

Projekty, które nie są jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek, będą mogły korzystać z odrębnego na wsparcie w opracowywaniu projektów.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla projektów w kwalifikujących się sektorach ze wszystkich państw członkowskich UE, a także z Islandii i Norwegii.

Środki te mogą także wspierać pomoc państwa lub inne unijne programy finansowania.

Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności. Termin składania wniosków upływa 29 października 2020 r. Projekty można zgłaszać za pośrednictwem unijnego portalu dotyczącego finansowania i przetargów.

Celem funduszu innowacyjnego jest przygotowanie zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w nową generację technologii niskoemisyjnych i zapewnienie przedsiębiorstwom z UE przewagi konkurencyjnej w tej dziedzinie. Fundusz innowacyjny będzie wdrażany przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, a Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ma wspierać projekty, które nie są jeszcze gotowe do pełnego wdrożenia.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.