• <

KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych
KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych  - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

sons

03.07.2020 Źródło: ISB News

Komisja Europejska (KE) ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, dotyczących przełomowych technologii w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii oraz wychwytywania, a także wykorzystywania i składowania CO2, poinformowała Komisja.

Tegoroczny budżet funduszu to 1 mld euro, środki będą pochodzić z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu.

"UE zainwestuje 1 mld euro w obiecujące projekty gotowe do wprowadzenia na rynek, takie jak czysty wodór lub inne rozwiązania niskoemisyjne dla energochłonnych sektorów przemysłu, takich jak przemysł stalowy, cementowy i chemiczny. Będziemy również wspierać magazynowanie energii, rozwiązania sieciowe oraz wychwytywanie i składowanie CO2. Te inwestycje na dużą skalę przyczynią się do ożywienia gospodarki UE i pomogą w ekologicznej odbudowie gospodarki, prowadząc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r" - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans, cytowany w komunikacie.

W latach 2020-2030 w ramach funduszu innowacyjnego planowane jest przekazanie ok. 10 mld euro ze sprzedaży uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami oraz wydatkowanie pozostałych środków w ramach dotychczasowego programu NER. Fundusz ma zapewnić impuls dla ekologicznej odbudowy gospodarczej poprzez tworzenie lokalnych przyszłościowych miejsc pracy, torowanie drogi dla neutralności klimatycznej i wzmacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii na skalę globalną.

"Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zapewni finansowanie w wysokości 1 mld euro na duże projekty dotyczące czystych technologii, aby pomóc im w przezwyciężeniu ryzyka związanego z komercjalizacją i działaniem na dużą skalę" - czytamy w komunikacie. Ma to pomóc nowym technologiom w uzyskaniu dostępu do rynku.

Projekty, które nie są jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek, będą mogły korzystać z odrębnego na wsparcie w opracowywaniu projektów.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla projektów w kwalifikujących się sektorach ze wszystkich państw członkowskich UE, a także z Islandii i Norwegii.

Środki te mogą także wspierać pomoc państwa lub inne unijne programy finansowania.

Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności. Termin składania wniosków upływa 29 października 2020 r. Projekty można zgłaszać za pośrednictwem unijnego portalu dotyczącego finansowania i przetargów.

Celem funduszu innowacyjnego jest przygotowanie zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w nową generację technologii niskoemisyjnych i zapewnienie przedsiębiorstwom z UE przewagi konkurencyjnej w tej dziedzinie. Fundusz innowacyjny będzie wdrażany przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, a Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ma wspierać projekty, które nie są jeszcze gotowe do pełnego wdrożenia.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.