• <
BOTA_2023

Inwestorzy offshore wind kroczą tą samą ścieżką edukacji, ale każdy na swój sposób (RELACJA)

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Inwestorzy offshore wind kroczą tą samą ścieżką edukacji, ale każdy na swój sposób (RELACJA)

Partnerzy portalu

Fot. Youtube/@amberexpogdansk

W Gdańsku podczas pierwszej edycji targów EduOffshoreWind deweloperzy farm wiatrowych na polskich wodach Morza Bałtyckiego przedstawili swoje inicjatywy szkoleniowe dla przyszłych kadr. Polscy i zagraniczni inwestorzy zmagają się z tymi samymi problemami w zakresie braków specjalistów, jednak rozwiązują je według własnego pomysłu, uruchamiając szereg inicjatyw. Patronem medialnym wydarzenia była GospodarkaMorska.pl oraz ZielonaGospodarka.pl.

Aleksandra Jampolska, stakeholders manager w OW Ocean Winds, powiedziała, że edukacja specjalistów jest kluczowym filarem działań inwestora. Projekty są prowadzone na poziomie podstawowym i przykładem jest program Wind Experts, skierowany do dzieci w wieku 8—12 lat. Kolejna inicjatywa szkoleniowa to „Kariera z wiatrem”, obejmująca lekcje w szkołach technicznych. Pierwsza edycja w 2021 r. odbyła się w Gdańsku, Szczecinie i Częstochowie. OW podpisał w lutym dwie umowy z szkołami w starostwie puckim. Trzecia inicjatywa, to aktualnie prowadzony nabór do globalnego programu stażowego OW Graduates Program, w którym zostanie wybranych 15 uczestników. Adepci będą mogli sami wybrać miejsce odbycia 2-letniego, dobrze płatnego stażu w dowolnym miejscu na świecie. Nabór jest prowadzony do 30 marca. 

Podkreśliła, że działań edukacyjnych nigdy nie jest za dużo. Do koszyka edukacyjnego kadr offshore wind w Polsce powinno się dodać obok oczywistych kompetencji skuteczny transfer wiedzy, nie tylko między projektami. Ważna jest otwartość na innowacje oraz myślenie perspektywiczne.

Joanna Rybicka-Gornowicz, ekspertka ds. local content w RWE Renewbales, wskazała, że wszyscy inwestorzy patrzą w tym samym kierunku. Potrzebna jest edukacja na poziomie od szkół podstawowych po uczelnie, a także dorosłych i grup zawodowych jak rybaków. RWE uruchomił program szkoleniowy dla rybaków, do którego dostało się 8 z nich. Zostaną oni przekwalifikowani na techników turbin wiatrowych. Dodała, że offshore wind to bardzo prestiżowa praca, ale wymaga pewnych umiejętności Warto zacząć od języka angielskiego i kompetencji miękkich. Kluczowa jest siła przekazu, czyli warto odpowiedzieć też na pytanie, jak dotrzeć do młodszych pokoleń. Wszyscy powinni sobie zdawać sprawę z tego, że kadr potrzebuje cały łańcuch dostaw, nie tylko deweloperzy. Radziła, by młodzi adepci na początku swojej kariery poszukali różnych ról w sektorze offshore wind.  

Magdalena Klera-Nowopolska, kierownik ds. zarządzania interesariuszami w Polenergii, wskazała, że można zauważyć patrzenie w tym samym kierunku przed deweloperów w zakresie edukacji kadr. Inwestor współpracuje w tym obszarze z Eqinorem, który przekłada doświadczenie globalne na lokalne. W ramach łańcuch dostaw inwestor zaplanował 5 programów edukacyjnych oraz szereg inicjatyw dla różnego poziomu szkód. W offshore wind ważne są nie tylko techniczne zawody, ale też m.in. aspekty prawne i środowiskowe rozwijanych projektów. Polenergia w tym zakresie współpracuje w ramach studiów podyplomowych w zakresie zrównoważonego rozwoju offshore wind. W jej ocenie w edukacji ważne jest holistycznie podejście do kształcenia oraz „szerokie specjalizacje”. 

Marcin Wiśniewski, dyrektor w Equinor potwierdził, że współpracując z Polenergią wykorzystuje doświadczenia zdobyte na rynkach za granicą. Norweski potentat od dawna dostrzega potrzebę dostępu do dobrze wykształconych kadr. Dla inwestora matecznikiem jest Wielka Brytania, gdzie pracuje ok. 30 tys. w offshore wind. Szacunki wskazują, że liczba ta może wzrosnąć do ok. 100 tys. w całym łańcuchu dostaw. W Łebie planowana jest budowa bazy serwisowej, która da miejsca pracy dla ok. 100 osób. 

W ocenie Wiśniewskiego dobrym polem do współpracy jest umowa sektorowa Polish Offshore Wind Sector Deal w zakresie wyznaczenia mapy drogowej dla kadr. Dużo w tym zakresie zależy od administracji centralnej, która ma możliwość pokierowania kształcenia w odpowiednią stronę. Rozwój kompetencji jest też ważny dla samej administracji np. w obszarze wydawania pozwoleń, procedur środowiskowych. 

Jarosław Tucholski, dyrektor departamentu innowacji i nowych technologii w PGE Baltica, przypomniał, że deweloper nadzoruje budowę centrum kompetencyjnego obok portu serwisowego w Ustce. Problem braku kadr został dostrzeżony kilka lat temu w trakcie prowadzonych tematów. Wówczas inwestor zaczął rozmowy z technikami. Sprowadzony został też potencjał studiów podyplomowych. Spółka rozmawia obecnie z uczelniami w zakresie stworzenia studiów pierwszego stopnia inżynierskich, ale nie zdradził z którą uczelnią. W jego ocenie zabraknie od 50-60 tys. etatów. Przekonywał, że jest możliwość stworzenia dużego, nieformalnego konsorcjum między firmami, gdyż „podbieranie sobie pracowników nie jest fajną rzeczą”.

Zauważył, że polski biznes nie odrobił pracy domowej w zakresie sektora morskiego (offshore). Wtedy też mówiono o przekwalifikowaniu pracowników itd. Efekty można liczyć w małym procencie. Polska narzuciła duże tempo, ale mogła wcześniej przekonać ludzi do zmiany zawodu. W zakresie kompetencji należy też myśleć o wodorze i energetyce jądrowe. Biznes przespał współpracę z uczelniami i innymi placówkami. 

Grzegorz Szymoniuk z Orlen Neptun patrzy na morską energetykę wiatrową w kontekście wszystkich technologii bezemisyjnych. Inwestor skupił się obecnie na rozwoju Pomorza Zachodniego ze względu na planowaną budowę terminala instalacyjnego. – Jako PKN Orlen patrzymy troszkę szerzej jako energetykę emisyjną, gdzie offshore wind jest jednym z elementów. PKN Orlen jest partnerem studiów inżynierskich pierwszego stopnia na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Pierwszy rocznik liczył 15 studentów, kolejny 35, a uczelnia zgłasza większe zainteresowanie. 50 proc. zajęć jest realizowanych w języku angielskim. 

- Rozważamy, czy kolejne edycje powinny uwzględniać zajęcia tylko w języku angielskim. Chcemy skoncentrować się na szkołach średnich, dążymy do budowy branżowego centrum energetyki morskiej – powiedział. 

Inwestor wskazuje na brak w Polsce dokumentów programowych, kierunkowych, ale świadomość ludzi rośnie. Nie znamy wszystkich zawodów, które pojawią się za kilka lat – dodał. 

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.