• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Gospodarka rynkowa na III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

ew

14.07.2020 10:08 Źródło: mat. prasowe
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Gospodarka rynkowa na III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Partnerzy portalu

Gospodarka rynkowa na III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni  - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

W dniach 24-25 sierpnia odbędzie się trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju, największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce. Jeden z bloków tematycznych konferencji poświęcony będzie szeroko pojętej ekonomii w kontekście rynku pracy. Eksperci pochylą się między innymi nad takimi tematami jak: wpływ demografii na rynek pracy, partycypacja pracowników w CSR na gruncie polskim, programy osłonowe w czasie kryzysu, wyzwania dla pracodawców na zmieniającym się rynku pracy, czy finansowanie rozwoju gospodarczego.

Według prognoz ekspertów w nadchodzących latach Polskę czeka wyraźny spadek liczby ludności. Jednak w przypadku rynku pracy, bardziej istotny od malejącej ogólnej liczby ludności okazuje się spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, a więc osób pomiędzy 18 a 64  rokiem życia. Jakie konsekwencje niesie to dla polskiego rynku pracy? – to jedno z pytań, na które grono prelegentów poszuka odpowiedzi podczas III Forum Wizja Rozwoju.

Eksperci odniosą się również do wyników najnowszych badań wskazujących, które pokazują, że nie mamy dziś do czynienia z rynkiem pracownika, lecz z rynkiem przywróconego balansu. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mierzą się z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem.  Jedna i druga grupa chce realizować swoje cele i potrzeby. To, co je różni, to problemy i wyzwania, którym muszą sprostać.

Kolejnym tematem będzie partycypacja pracownicza w podmiotach gospodarczych, która przybiera obecnie różne formy i polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale pracowników w decydowaniu o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Coraz większa liczba polskich firm dostrzega ogromne korzyści wynikające ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnicy panelu będą mogli dowiedzieć się, jakie działania stymulujące partycypację pracowników na gruncie polskim sprawdzają się najlepiej.

- Bycie firmą społecznie odpowiedzialną oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie,  ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego – podkreśla Agata Opolska-Bielańska, dr nauk ekonomicznych Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz moderatorka panelu ujmującego tematykę CSR podczas tegorocznej edycji gdyńskiego forum.        

W kontekście obecnej sytuacji spowodowanej epidemią nie zabraknie dyskusji poświęconych programom osłonowym w czasie kryzysu. Eksperci podkreślają, iż planując działania osłonowe należy brać pod uwagę trzy czynniki: konieczność działania z wyprzedzeniem, odpowiedzialność w doborze środków oraz nowe sposoby pracy. Podczas konferencji odbędą się debaty dotyczące efektywnego wsparcia przedsiębiorców.

Poruszona zostanie również problematyka finansowania rozwoju gospodarczego. Obecnie polscy przedsiębiorcy kapitał  na rozwój firmy gromadzą latami z własnych środków lub szukają źródła finansowania działalności na zewnątrz, wykorzystując istniejącą koniunkturę. Na forum eksperci wezmą pod lupę różne rozwiązania, które mają na celu skuteczny rozwój działalności z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

III edycja Forum Wizja Rozwoju odbędzie się w Gdyni w Akademii Marynarki Wojennej w dniach 24-25 sierpnia.
Wstęp na wszystkie panele dyskusyjne jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony :  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

Wszystkie panele dyskusyjne będą  dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie  www.wizjarozwoju.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: KGHM Polska Miedź S.A. i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Partner Główny - Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,  Partner plus – Węglokoks S.A. oraz Partnerzy: Fundacja Promocji Rozwoju oraz SAP Polska.  Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.