• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Port Gdynia nie zwalnia dynamiki inwestycji

13.07.2020 13:00 Źródło: Port Gdynia

Partnerzy portalu

Port Gdynia nie zwalnia dynamiki inwestycji  - GospodarkaMorska.pl
fot. port.gdynia.pl

Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym. Określona w Strategii Rozwoju Portu Gdynia misja podkreśla konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju sektora usługowego w porcie. Wśród wyzwań technologicznych i gospodarczych determinujących kierunki rozwoju jest niewątpliwie konieczność dostosowania infrastruktury portowej do obsługi największych statków zawijających na Bałtyk.

Dlatego  jednym z najważniejszych, realizowanych obecnie zadań inwestycyjnych jest pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz związana z tym przebudowa nabrzeży. Zadanie to przyczyni się do poprawy warunków nawigacyjnych, stanu bezpieczeństwa budowli. Celem wykonywanych na dużą skalę prac jest umożliwienie zawijania do portu znacznie większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 15 m. Znaczące zwiększenie  głębokości w Kanale Portowym wymusza przebudowę przyległych do Kanału nabrzeży: Nabrzeża Norweskiego (rozpoczęcie robót planowane jest na październik 2020), Nabrzeża Włoskiego (trwają prace odbiorowe) i właśnie Nabrzeża Słowackiego.

Na obecnym etapie realizacji inwestycji zakończona została przebudowa Nabrzeża Słowackiego. W latach 2017-2018 trwały prace projektowe realizowane przez firmę WUPROHYD Sp. z o.o. Wykonawcą zadania była wyłoniona w procedurze przetargowej firma STRABAG Sp. z o.o.  25 czerwca br. podpisano protokół odbioru końcowego przeprowadzonych robót. Celem przebudowy Nabrzeża Słowackiego było dostosowanie jego konstrukcji do głębokości technicznej 16,0 m, w związku z planowanym pogłębieniem akwenów wewnętrznych Portu Gdynia bezpośrednio przy tym nabrzeżu. Przebudowa polegała na wykonaniu na całej jego długości (ok. 186 m) nowej ściany nabrzeża w postaci zakotwionej ścianki szczelnej. Została ona zwieńczona nowym oczepem żelbetowym. Nabrzeże zostało wyposażone w urządzenia odbojowe, polery cumownicze i drabinki wyjściowe. Jednocześnie, w celu dostosowania Nabrzeża Słowackiego do planowanej przebudowy Nabrzeża Węgierskiego, w ramach umowy dodatkowej dokonano skrócenia narożnika pomiędzy tymi nabrzeżami. W tym celu wykonano rozbiórkę połowy istniejącej skrzyni narożnej, a następnie pozostałą konstrukcję zabudowano ścianką szczelną i zwieńczono nowym oczepem żelbetowym. Przebudowa Nabrzeża Słowackiego jest elementem dofinansowanego ze środków unijnych projektu inwestycyjnego pn.: „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”.

Pomimo ogólnoświatowego spadku aktywności w portach i na szlakach morskich w dobie epidemii koronawirusa, Port Gdynia utrzymał ubiegłoroczny poziom przeładunków w pierwszym półroczu bieżącego roku  -  do końca czerwca w Gdyni przeładowano ponad
12 mln ton ( w analogicznym okresie 2019 r – 12,1 mln ton). W największych portach regionu skutki kryzysu są bardziej widoczne. Jednak eksperci prognozują, iż  przed gospodarką morską – jak i całym sektorem logistyki – stoi perspektywa mocnego odbicia w III lub IV kwartale br. Warto podkreślić fakt, iż do końca maja br  na realizację inwestycji portowych pozyskano niemal 424 mln zł w  ramach dofinansowania z  funduszy Unii Europejskiej.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.