• <
siemens_gamesa_2022

Floating solar - szansa dla wszystkich

22.12.2021 10:06 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Floating solar - szansa dla wszystkich

Partnerzy portalu

Floating solar - szansa dla wszystkich - GospodarkaMorska.pl
Fot. simemis.com

Producenci i operatorzy energii słonecznej i wodnej, deweloperzy systemów fotowoltaicznych, przedsiębiorstwa, konsumenci indywidualni, firmy zajmujące się czystą energią oraz dostawcy rozwiązań technologicznych – wszyscy mają szansę wykorzystać rosnącą wartość ekonomiczną pływającej fotowoltaiki. Tak wynika z raportu Deloitte.

Agencja doradcza Deloitte przewiduje, że łączna moc zainstalowana pływających ogniw fotowoltaicznych (FPV) osiągnie 5,2 GWp na całym świecie do końca 2022 roku, co oznacza wydatki rzędu 4-5 miliardów dolarów. W swoim raporcie "TMT Predictions 2022" Deloitte stwierdza, że nowe instalacje FPV tylko w latach 2021 i 2022 mają dodać łączną moc 2,9 GWp – więcej niż w 13-letnim okresie od 2008 do 2020 roku łącznie.

Znana również jako "floatovoltaics", skumulowana globalna moc FPV może osiągnąć 13GWp do 2025 roku, stwierdzają autorzy dokumentu. W regionie Azji i Pacyfiku rządy kilku krajów wyznaczyły agresywne cele w zakresie energii odnawialnej, a energia słoneczna odgrywa ważną rolę w ich planach.

W rzeczywistości Azja i Pacyfik odpowiadały za ponad 90 proc. globalnej mocy zainstalowanej w FPV w 2020 roku i obecnie są liderami, z większością nowych mocy FPV dodanych w ciągu najbliższych 3-5 lat, które powinny być w tym regionie, jak wynika z raportu.

Rentowność komercyjna pływających projektów solarnych

Według Deloitte FPV oferują deweloperom projektów RE korzyści operacyjne i środowiskowe, które w połączeniu czynią je opłacalnymi, dodając, że wszyscy gracze ekosystemu energetycznego mają szansę wykorzystać pojawiającą się wartość FPV w oparciu o rolę każdego z nich w łańcuchu wartości.

Firmy technologiczne mogą pomóc organizacjom w planowaniu, rozwijaniu i wdrażaniu podstawowej infrastruktury dla FPV, utrzymaniu infrastruktury po jej wdrożeniu oraz mierzeniu i monitorowaniu jej wydajności. Firmy produkujące półprzewodniki mogłyby projektować i rozwijać podstawowy sprzęt produkcyjny i chipsety dla paneli słonecznych.

Dostawcy oprogramowania mogliby pomagać przedsiębiorstwom i rządom w korzystaniu z pulpitów nawigacyjnych opartych na sztucznej inteligencji, które umożliwiają im projektowanie, planowanie, przegląd i dynamiczną zmianę celów w zakresie efektywności energetycznej oraz celów dotyczących źródeł odnawialnych, w tym elektrowni wiatrowych. Według raportu mogliby oni również opracować produkty, które monitorują pogodę i zapewniają świadomość sytuacyjną podczas zarządzania panelami FPV.

Dostawcy analiz mogliby współpracować z użytkownikami końcowymi energii odnawialnej, aby zaoferować im wgląd w to, gdzie i jak można rozmieścić panele, a także mogliby pomóc operatorom FPV w ocenie operacji sieciowych i wczesnym wykrywaniu problemów systemowych.

Oprócz tych potencjalnych możliwości uzyskania przychodów FPV mogą być częścią ogólnego zestawu inwestycji w czystą energię, które firmy mogą zakontraktować w formie umów PPA.

Jednym z pojawiających się przypadków użycia FPV jest wykorzystanie ich przez dostawców centrów danych i usług w chmurze do dostarczania energii na potrzeby swojej działalności. Niektóre kraje w południowo-wschodniej Azji już eksperymentują z zatapialnymi centrami danych, które wykorzystują otaczającą je wodę jako czynnik chłodzący. FPV mogłyby być zainstalowane na szczycie lub w sąsiedztwie tych centrów danych jako zapasowe, lub podstawowe źródło energii.

Deloitte przewiduje, że wraz z postępem technologicznym i rosnącym zainteresowaniem komercyjnym FPV zyskają silną pozycję w sektorze energii odnawialnej. Firma prognozuje, że wraz z postępem technologicznym i rosnącym zainteresowaniem komercyjnym, FPV może zyskać silną pozycję na rynku energii odnawialnej.

"Szybko zbliża się dzień, w którym pływające panele słoneczne będą odgrywały znaczącą rolę obok innych źródeł energii odnawialnej w zasilaniu czystszego świata" – napisano w raporcie.

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.