• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Unitest zrealizuje belgijski kontrakt rządowy

28.04.2015 05:37 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Unitest zrealizuje belgijski kontrakt rządowy - GospodarkaMorska.pl

Tworzone przez gdyńską firmę symulatory siłowni okrętowych wykorzystywane są już w ponad 60 krajach świata. Bazują na najnowszych rozwiązaniach technologicznych i znajdują zastosowanie zarówno w procesie dydaktycznym studentów, jak i podczas szkoleń doskonalących umiejętności kadry morskiej. Belgijski kontrakt związany z programem nabywania nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne i zagrożone utratą pracy jest jednak największy w historii istnienia firmy.

- Atutem naszej oferty była pełna wizualizacja wszystkich pomieszczeń siłowni okrętowej w 3D, połączona z konkurencyjną ceną – mówi Leonard Tomczak, właściciel firmy. - Naszym głównym celem pozostaje symulacja maksymalnie zbliżona do warunków rzeczywistych oraz zastosowanie technologii ekranów dotykowych. Nawiązaliśmy w związku z tym ścisłą współpracę zarówno z producentami silników, jak i stoczniami, które udostępniają nam dokumentację techniczną.

Światowa oferta

Obecnie Unitest oferuje  symulatory 8. różnych typów siłowni okrętowych z pełną wizualizacją 3D. Firma kontynuuje współpracę z firmami takimi jak Alfa Laval (ostatnio zrealizowany projekt dotyczył interaktywnej instrukcja obsługi odolejacza wód zęzowych Pure Bilge) i Wartsila, dla której realizuje dwa nowe projekty: symulatory obsługi silników RT Flex 50 (dual fuel) oraz najnowszego, sterowanego elektronicznie silnika tej firmy W-X 62/72.

W ostatnich tygodniach Unitest zrealizował też rozbudowę symulatorów siłowni okrętowej w Akademii Morskiej w Gdyni oraz Szkole Morskiej w Gdyni, co obejmowało zwiększenie ilości paneli dotykowych, instalację monitorów pilotowych, które ułatwiają nawigację przez poszczególne elementy siłowni oraz zabudowę paneli w formie przypominającej warunki panujące na statkach.

W komputerach firmy realizowany jest także symulator siłowni okrętowej promów BC Ferries z Kanady, budowanych w Stoczni Remontowa.

- Najnowsze wyzwania, z jakimi spotykają się załogi promów i statków to między innymi zarządzanie siłowniami typu dual fuel - podkreśla Leonard Tomczak. - Przeszkolenie jest konieczne między innymi w zakresie procedur ładowania zbiorników LNG i zarządzania zespołami prądotwórczymi. Szkoleń wymaga często także praca na dwóch modelach w siłowni statków PSV.  W jednym występują cztery silniki główne, dwie prądnice wałowe i klasyczne rozwiązanie dwóch śrub napędowych o zmiennym skoku, w drugim wysokonapięciowy silnik diesel-electric z dwiema prądnicami azymutalnymi.

Technologia z PPNT

Zarówno sam produkt w postaci znanych już na całym świecie symulatorów, jaki i technologia, na bazie której pracują, zostały stworzone od podstaw przez Unitest i tutaj też są rozwijane. Konkretne zadania wykonywane przy danym modelu zależą zaś w znacznym stopniu od dokumentacji, jaką dysponują programiści (nieraz także fotograficznej i filmowej), zaś efekt, do którego dążą porównać można do realistycznej gry komputerowej.

- Różnica między symulatorami sprzed kilku lat i tymi, nad którymi pracujemy obecnie widoczna jest gołym okiem – przyznaje Artur Karwacki, programista i projektant grafiki 3D. - Wynika to przede wszystkim ze zwiększającej się mocy obliczeniowej procesorów, na których nasze oprogramowanie ma działać.

Modele wykorzystywane w symulatorach Unitestu są przy tym bardziej szczegółowe niż modele dostarczane przez stocznie, a jednocześnie dużo mniej niż projekty inżynierskie. Praca programistów polega w dużej części na ich dostosowaniu do potrzeb konkretnego modelu matematyczno-funkcjonalnego.

- Dla przykładu rura wymodelowana w specjalistycznym oprogramowaniu inżynierskim, takim jak Inventor, jest w przekroju wielokątem o 60 ścianach, optycznie zaoblonym  – tłumaczy Marcin Łutowicz,  programista i projektant grafiki 3D. - Do potrzeb szkoleniowych wystarczy tych ścian 12, nie musimy też oddawać graficznie jej wnętrza i przekroju, gdyż nikt z użytkowników naszych symulatorów nie będzie tam zaglądał.

Dla użytkowników bardzo ważna jest natomiast funkcja, której nie udałoby się uzyskać na tradycyjnych symulatorach; wczytując odpowiednie oprogramowanie w ciągu dwóch minut możemy znaleźć się w siłowni zupełnie innego statku.

Unitest zatrudnia obecnie 10 osób, z których 4 pracuje w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.Marek Nowak

Dziękujemy za wysłane grafiki.