• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Politechnika Gdańska otrzymała europejskie logo HR Excellence in Research

jk

31.08.2017 11:30 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Politechnika Gdańska otrzymała europejskie logo HR Excellence in Research
Politechnika Gdańska otrzymała europejskie logo HR Excellence in Research - GospodarkaMorska.pl

Komisja Europejska przyznała politechnice Gdańskiej  prawo do posługiwania się prestiżowym logo HR Excellence in Research. Uczelnia została w ten sposób uznana za instytucję stwarzającą jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie.

Logo HR Excellence in Research jest znakiem jakości potwierdzającym stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu prowadzącej je kadry. Prawo do wykorzystywania symbolu potwierdza prestiż danej instytucji wynikający ze spełniania europejskich standardów, jak również zwiększa zainteresowanie potencjalnych kandydatów na stanowiska naukowe. Dzięki niemu Politechnika Gdańska premiowana będzie w krajowych i międzynarodowych konkursach grantowych. Otrzymanie go przekłada się także na dodatkowe punkty przyznawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Poza tym Uczelnia zyska możliwość publikowania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess, na której logo HR Excellence in Research widoczne będzie obok nazwy.

Przyznawanie tego symbolu ma przyczynić się do zwiększenia mobilności pracowników naukowych instytucji europejskich, jak również atrakcyjności krajowych systemów badawczych i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Mogą się nim posługiwać organizacje wskazane przez Komisję Europejską, które posiadają lub wdrażają strategię zarządzania zasobami ludzkimi sprzyjającego naukowcom (Human Resources Strategy for Researchers).

– Wyróżnienie to zawdzięczamy wdrażaniu zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ich założenia pokrywają się ze strategią rozwoju Politechniki, zmierzającą do podniesienia jej innowacyjności i atrakcyjności dla wszystkich zatrudnionych. Pragniemy, aby nasza uczelnia była dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań – podkreśla prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. – Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w działania związane z uzyskaniem tego prestiżowego logo. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że proces doskonalenia w tym zakresie nie jest jeszcze zakończony – mówi prof. Namieśnik.

Proces wdrażania poprzedzony był wnikliwą analizą badań opinii dotyczących zgodności uregulowań prawnych i działań Uczelni z zapisami Karty i Kodeksu, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej. Badaniem ankietowym objęci zostali wszyscy naukowcy PG. Odpowiedzi udzieliło ponad 1000 osób (powyżej 70% naukowców PG).

Zespół ekspertów oceniających wniosek PG o przyznanie prawa do posługiwania się logo HR Excellence in Research docenił działania podjęte przez Politechnikę Gdańską w celu dostosowania praktyk HR do zaleceń Karty i Kodeksu, dzięki czemu Komisja Europejska zaakceptowała wniosek naszej Uczelni.

Komisja Europejska regularnie kontroluje instytucje posługujące się logo HR Excellence in Research, aby zapewnić utrzymywanie przyjętych standardów. Pełna lista instytucji naukowych mogących posługiwać się tym symbolem widnieje na stronie internetowej EURAXESS.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.