• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Odeszli w 2017 r., na zawsze pozostaną w naszej pamięci

pc

31.10.2017 18:15 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Odeszli w 2017 r., na zawsze pozostaną w naszej pamięci
Odeszli w 2017 r., na zawsze pozostaną w naszej pamięci - GospodarkaMorska.pl

W 2017 r. pożegnaliśmy osoby nierozerwalnie związane z gospodarką morską. Sprawy morza zawsze były dla nich na pierwszym miejscu. Przypominamy ich sylwetki.

Franciszek Makarewicz – były dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej i specjalista branży morskiej.

Pracował m.in. w Stoczni Szczecińskiej. Był także nauczycielem akademickim Państwowej Szkoły Morskiej (1964-1966), dyrektorem naczelnym Polskiej Żeglugi Morskiej (1991-1994) oraz członkiem rady nadzorczej Stoczni Szczecińskiej Porta Holding. Zakładał również stowarzyszenie Polskiego Porozumienia Morskiego. Zmarł w wieku 83 lat.

Aleksander Kaszowski – jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, współzałożyciel Bractwa Kaphornowców, wielokrotny laureat nagrody Rejs Roku, autor licznych książek żeglarskich.

Urodził się 26 grudnia 1935 roku w Poznaniu. Ukończył studia techniczne na Politechnice Gdańskiej i w swoim mieście rodzinnym rozpoczął pracę w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Po kilku latach otrzymał propozycję objęcia stanowiska głównego inżyniera w zakładach w Bydgoszczy (obecnie PESA). Tak na lata związał się z grodem nad Brdą.

Żeglarstwo uprawiał od 1948 roku; w 1969 został jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej. W bydgoskim ZNTK pracowało z nim kilku zapalonych żeglarzy, z którymi wypływał w rejsy na Wiśle, a także na morzu. Z inicjatywy Kaszowskiego w 1964 roku powstała, przy bydgoskim klubie KKS Brda, Sekcja Żeglarstwa Morskiego. Dzięki jego staraniom zbudowano pierwszy bydgoski oceaniczny jacht „Euros”.

W roku 1968 "Euros" po raz pierwszy w historii żeglarstwa opłynął Islandię. Kaszowski był wówczas pierwszym oficerem. Dwa lata później, jako kapitan, poprowadził jacht przez cieśninę Pentland Firth. Za ten wyczyn został uhonorowany Srebrnym Sekstantem i Pierwszą Nagrodą Honorową Rejs Roku 1970.

Kaszowski, dwukrotny laureat nagrody imienia Leonida Teligi, był również autorem i współautorem licznych książek poświęconych żeglarstwu.

Andrzej Drapella – kapitan żeglugi wielkiej, żeglarz, wychowawca kadr morskich, smakosz życia, obywatel świata.

Urodził się 18 czerwca 1930 roku w Katowicach. W 1946 roku zameldował się w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, na obowiązkowe kursy pracy morskiej. Po pomyślnym przejściu egzaminów, odbył kandydacki rejs na „Darze Pomorza”, a po powrocie trafił do Szczecina, dokąd przeniesiono z Gdyni Wydział Nawigacyjny PSM-ki. W marcu 1950 roku przyjęty został w charakterze instruktora na „Dar Pomorza”, a referencji udzielił mu m.in. komendant żaglowca kpt. ż.w. Stefan Gorazdowski.

W 1964 roku zyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. Od 1975 roku natomiast dysponował także patentem jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Od 1 grudnia 1983 r. do 10 czerwca 1984 r. jako przedstawiciel ministra żeglugi brał udział w pierwszym rejsie Szkoły pod Żaglami na „Pogorii”.

W latach 1987/1988 kpt.ż.w. Andrzej Drapella poprowadził statek szkolno-towarowy „Antoni Garnuszewski” w ramach XII Wyprawy Antarktycznej PAN. W 1990 roku odszedł z PLO na emeryturę.

Przez kolejne lata poświęcał się wychowaniu morskiemu. Dowodził m.in. harcerskim szkunerem „Zawisza Czarny”,  „Fryderykiem Chopinem”, a ostatnim żaglowcem Andrzeja Drapelli był „Kapitan Borchardt”, który poprowadził w 2013 roku na Morze Śródziemne. Wcześniej dowodził jeszcze „Oceanią” (2004 r.) w arktycznej wyprawie na Spitsbergen.

Kapitan Andrzej Drapella był członkiem wielu stowarzyszeń morskich, m.in. prezydentem The Sail Trainnig Association Poland (STAP), także ławnikiem Izby Morskiej w Gdyni.

Zygfryd Zyga Perlicki – legenda polskiego żeglarstwa regatowego, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Monachium i pierwszych wokółziemskich regat Whitbread Round The World Race.

Urodził się 26 stycznia 1932 roku w Gdyni. Przygodę z żeglarstwem rozpoczął w 1945 r. w II Morskiej Drużynie Harcerskiej w Harcerskim Ośrodku Morskim w Gdyni. Szybko stał się jednym z najlepszych polskich żeglarzy, zdobywając m.in. siedmiokrotnie mistrzostwo Polski w klasie Star i dwukrotnie morskie żeglarskie mistrzostwo Polski.

W 1957 roku, kierując jachtem „Kapitan”, zwyciężył w Kieler Woche, a w 1972 roku razem ze Stanisławem Stefańskim i Józefem Błaszczykiem zajął ósme miejsce w klasie Soling na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. W latach 1973-1974 dowodził jachtem „Copernicus” w pierwszych wokółziemskich regatach Whitbread Round The World Race, w których zajął 11. miejsce. W 1977 i 1979 roku wziął udział w Admiral’s Cup na jachtach „Hajduk” i „Hadar”. Przez większą część życia związany był z Yacht Klubem Stal Gdynia i Yacht Klubem Polski Gdynia.

Był laureatem m.in. tytułu Pomorskiego Żeglarza 50-lecia Pomorskiego Związku Żeglarskiego i Żeglarza Regatowego XX wieku oraz zdobywcą nagrody Rejs Roku – Srebrny Sekstant w 1974 r. Otrzymał także medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni, Honorową Odznakę Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego, Medal za szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego i godność Członka Honorowego Polskiego Związku Żeglarskiego.

Prof. Jerzy Młynarczyk – prezydent Gdańska w latach 1977-1981.

Urodził się w Wilnie w 1931 r. Był profesorem prawa i sportowcem - reprezentantem Polski w koszykówce (m.in. na Olimpiadzie w Rzymie, w 1960 r.). Do ostatnich dni był rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Cieszył się powszechną sympatią i szacunkiem.

Prof. Jerzy Młynarczyk w latach 80. kierował Instytutem Morskim, był też wykładowcą Światowego Uniwersytetu Morskiego. Specjalizował się w prawie morskim i międzynarodowym publicznym. Opublikował 14 książek i około 200 innych publikacji naukowych.

Sprawował też mandat posła na Sejm IV kadencji, wybranego w okręgu gdańskim z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pracował w Komisji Ustawodawczej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP.

Andrzej Podlasiński
– prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Społecznik, osoba od lat zaangażowana w sprawy morskie.

Funkcję prezesa Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski pełnił od 2011 roku, jednak z branżą morską związany był już od czasów studenckich w Wyższej Szkole Morskiej.

Był inicjatorem wielu wydarzeń oraz ekspertem w dziedzinach związanych z gospodarką morską. Miał 69 lat.

Prof. Bolesław Mazurkiewicz – wybitny gdański naukowiec, specjalista w zakresie budownictwa wodnego, profesor i rektor Politechniki Gdańskiej, zasłużony nie tylko dla gdańskiej i polskiej nauki, ale także dla miasta Gdańska.

Ukończył Politechnikę Gdańską w 1953 r. (absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego), w 1987 roku został rektorem swojej macierzystej uczelni i pełnił tę funkcję do 1990 roku.

Profesor był projektantem i kierownikiem budowy drenażowego doku suchego w Stoczni Gdyńskiej imienia Komuny Paryskiej (w latach 1964–1977). Jako ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), przez ponad 20 lat uczestniczył w projektowaniu, a także konsultował i nadzorował powstawanie morskich budowli stoczniowych w: Turcji, Jugosławii, Indonezji, Iranie, Kubie i na Seszelach.

Opracował ponad 350 opinii i ekspertyz technicznych dotyczących portów i przemysłu okrętowego. Napisał ponad 430 publikacji na temat: mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji portowych, stoczniowych, pełnomorskich oraz oceanotechniki. Miał 86 lat.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.