• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Kujawsko-pomorskie dziedzictwo admirała Unruga

pc

03.09.2019 02:28 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Kujawsko-pomorskie dziedzictwo admirała Unruga
Kujawsko-pomorskie dziedzictwo admirała Unruga - GospodarkaMorska.pl

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni  oraz właściciele zespołu dworsko-parkowego w Sielcu w powiecie żnińskim będą współdziałać na rzecz upowszechniania wiedzy na temat historii polskiej floty i postaci jej współtwórcy, admirała Józefa Unruga. Podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie odbyło się 27 sierpnnia w Urzędzie Marszałkowskim. Akademia została odznaczona marszałkowskim medalem Unitas Durat z edycji wybitej dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości.

Joseph Michael Hubert von Unruh, rocznik 1884, legenda polskiej marynarki wojennej, to postać charyzmatyczna i niezwykle barwna. Urodził się w majętnej i ustosunkowanej niemieckiej rodzinie ziemiańskiej, jego ojciec był pruskim generałem. On sam ukończył akademię marynarki w Kilonii i do 1919 roku jako oficer służył m.in. na niemieckich okrętach wojennych. Gdy Polska odzyskała niepodległość zgłosił się do Wojska Polskiego. To m.in. jemu zawdzięczamy powstanie polskiej marynarki wojennej w odrodzonej Rzeczpospolitej. W 1939 został dowódcą obrony wybrzeża, w czasie kampanii wrześniowej dowodził obroną Helu. Po kapitulacji nie skorzystał z niemieckiej propozycji przejścia na drugą stronę i objęcia ważnej funkcji w Kriegsmarine. Po wojnie pozostał na emigracji, zarabiał na życie jako robotnik i kierowca ciężarówki. Zmarł w 1973 roku we Francji, gdzie został pochowany. W ubiegłym roku jego prochy zostały z honorami sprowadzone do ojczyzny – spoczął na cmentarzu marynarki wojennej w Gdyni.

– Admirał Unrug, postać zasłużona dla polskiej państwowości, bohater września 39, jest związany z naszym regionem przez dwór w Sielcu, który był jego rodowym gniazdem. Jest bardzo właściwe, by właśnie to miejsce było ośrodkiem edukacji historycznej poświęconej naszej marynarce wojennej i jego osobie, a także edukacji patriotycznej młodych pokoleń – podkreśla Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.    

Obecni właściciele obiektu, Katarzyna i Andrzej Rodziewiczowie, prowadzą w nim poświęconą admirałowi izbę pamięci. Podpisany dziś list intencyjny dotyczy przede wszystkim rewitalizacji dworu oraz stworzenia w nim właściwych warunków eksponowania pamiątek po polskich Unrugach, a także utrzymania i konserwacji tych zbiorów. Samorząd województwa zobowiązał się do finansowego partycypowania w tym przedsięwzięciu. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni wzięła na siebie obowiązek udziału w popularyzacji dziedzictwa admirała i historii marynarki RP.

Podpisy pod porozumieniem złożyli marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, rektor-komendant AMW kadm. prof. Tomasz Szubrycht oraz państwo Rodziewiczowie.

Na początek dobrej współpracy AMW podarowała Izbie Admiralskiej w Sielcu replikę munduru admirała Józefa Unruga, wzorowaną na wydanych w 1935 roku przepisach mundurowych polskiej armii oraz zdjęciach admirała. Uniform powstał w pracowni krawieckiej akademii. Guziki, wykonane przez firmę produkującą elementy umundurowania dla Sił Zbrojnych, są wierną kopią tych z lat 30.

Także 27 sierpnia został podpisany list intencyjny między samorządem województwa i zarejestrowanym przez państwa Rodziewiczów stowarzyszeniem Dwór Marzeń a 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej – dotyczący kształtowania patriotycznych postaw wśród młodzieży szkolnej i żołnierzy, a także budowania tożsamości lokalnej. Ze strony wojskowej podpis na dokumencie złożył dowódca brygady płk. Krzysztof Stańczyk.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37500,00 $ tona 2,53% 24 wrz
 Cynk 3109,00 $ tona 2,17% 24 wrz
 Aluminium 2905,00 $ tona -1,06% 24 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.