• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza

ew

16.09.2019 11:42 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza
II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza - GospodarkaMorska.pl

Sukces I Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza (I KNPBM) „Stan i trendy zmian w morzach i oceanach” – Bałtyk 2017, która odbyła się w dniach 19-20 października 2017 r. w Sopocie spowodował, że Prezydium Komitetu Badań Morza PAN postanowiło o cyklicznym organizowaniu tej konferencji w odstępach dwuletnich. Duże zainteresowanie potwierdza potrzebę tego rodzaju spotkań i pozwala z optymizmem patrzeć na oczekiwany efekt zaplanowanej na 24-25 września 2019 II Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza (II KNPBM).

W I KNPBM, której organizatorami byli Komitet Badań Morza PAN i Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, wzięło udział 220 uczestników reprezentujących 17 krajowych instytucji naukowych zajmujących się badaniami środowiska morskiego. To znakomita większość wszystkich polskich badaczy mórz i oceanów. Zatem główny cel, który przyświecał idei organizacji tego spotkania, a była nim integracja środowiska polskich oceanografów został w pełni osiągnięty.


Podstawowym celem, który przyświeca organizatorom II KNPBM jest konsolidacja środowiska polskich badaczy mórz i oceanów reprezentujących wszystkie aspekty badań oceanograficznych (biologia, chemia, fizyka i geologia morza oraz zagadnienia hydrotechniki morskiej i ochrony środowiska morskiego). Zagadnienia te są przedmiotem badań kilkudziesięciu polskich instytucji badawczych rozproszonych po całym kraju. Komitet Badań Morza  PAN chciałby pełnić rolę koordynatora tej integracji. Wiodąca tematyka konferencji będzie się koncentrować wokół szeroko rozumianej wiedzy o stanie i trendach zmian w środowisku morskim. Konferencja będzie się składała z sesji plenarnych, tematycznych oraz sesji plakatowych. Sesje tematyczne poprzedzone będą referatami wprowadzającymi wygłoszonymi przez wybitnych oceanologów i specjalistów nauk pokrewnych. Ponadto, przewiduje się zorganizowanie odrębnej sesji dla młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Wyniki prezentowane podczas prezentacji ustnych i posterowych zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych (Książka streszczeń). Planuje się również opublikowanie części prezentowanych na konferencji wyników badań w języku angielskim w czasopismach z tzw. „Listy filadelfijskiej” (Oceanologia oraz Oceanological and Hydrobiological Studies). Głównymi adresatami konferencji są pracownicy naukowi, doktoranci i studenci reprezentujący dyscypliny naukowe związane z szeroko rozumianymi badaniami morza. Konferencja dedykowana jest przedstawicielom uczelni, instytutów naukowych i badawczych oraz administracji wszystkich szczebli zarządzających zrównoważonym rozwojem środowiska morskiego.

Więcej informacji TUTAJ

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.