• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Dyplomy Akademii Marsa rozdane!

09.03.2015 14:44 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Dyplomy Akademii Marsa rozdane! - GospodarkaMorska.pl

W piątek 6 marca w Gdyni zostały wręczone dyplomy Akademii Marsa – programu szkoleniowego dla pracowników grupy MARS Shipyards & Offshore.

Program Akademii prowadzony był pod hasłem „Popraw, planuj, wykonaj sprawdź!” – to hasło odzwierciedla nowoczesne podejście do biznesu. W przypadku firm działających w branży stoczniowej bardzo istotne jest elastyczne zarzadzanie projektami, komunikacja na wszystkich szczeblach oraz pełna gotowość do ulepszania oferowanych produktów. Tworząc założenia Akademii Marsa, zależało nam na tym, by dostarczyć uczestnikom programu praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania  otoczenia biznesowego, finansów czy kierowania zespołem – mówi Piotr Słupski, prezes zarządu MS TFI, które kieruje grupą MARS Shipyards & Offshore.

W pierwszej edycji Akademii wzięło udział 29 osób, które na co dzień pracują w Energomontażu-Północ Gdynia i stoczni Nauta. Szkolenia prowadzone były w formie dwu lub trzydniowych sesji. Program skierowany był do menadżerów średniego szczebla, handlowców, pracowników administracji, project menadżerów, pracowników produkcji i działu finansowego. Aby dopasować program do potrzeb wszystkich uczestników, przed rozpoczęciem szkoleń przeprowadzone zostały indywidualne spotkania z każdym z uczestników, które pozwoliły określić możliwe ścieżki rozwoju zawodowego oraz potencjał konkretnej osoby. Zajęcia prowadzone były w formie indywidualnych warsztatów, opartych na studiach przypadków, zadaniach zespołowych, grach strategicznych czy analizie konkretnych projektów firmowych. Każda sesja skoncentrowana była wokół jednego tematu głównego, któremu towarzyszyły mniejsze bloki uzupełniające i pogłębiające problem. Oprócz zajęć dostarczających wiedzy teoretycznej, program zawierał elementy zintegrowane z codziennymi obowiązkami pracowników, co pozwoliło na przeniesienie zdobytej wiedzy do codziennej pracy. Organizatorom zależało także na tym, by dać uczestnikom poszczególnych spółek możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnej integracji. Tematyka zajęć była na tyle zróżnicowana, że każdy mógł znaleźć coś interesującego i praktycznego i na pewno każdy z uczestników wykorzysta zdobytą wiedzę w inny sposób – mówi pan Marek Kostępski z działu handlowego stoczni Nauta, który uczestniczył w zajęciach Akademii.

Program Akademii został opracowany przez grupę MARS wspólnie z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów – firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się w organizacji tego typu szkoleń. Akademia Marsa jest elementem długofalowej strategii grupy MARS, mającej na celu m.in. rozwój kadr. Wysoko wykwalifikowane kadry są jednym z kluczowych warunków dla funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Jestem przekonany, że inwestycja w kadry pozwoli nam wzmocnić grupę – dodaje Piotr Słupski.

Dziękujemy za wysłane grafiki.