• <

Dzięki realizacji tego zadania Wody Polskie ochronią mieszkańców przed powodzią

17.07.2020 11:23 Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie; mat. prasowe
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Dzięki realizacji tego zadania Wody Polskie ochronią mieszkańców przed powodzią

Partnerzy portalu

Dzięki realizacji tego zadania Wody Polskie ochronią mieszkańców przed powodzią - GospodarkaMorska.pl
fot. bs.rzgw.szczecin.pl

W czwartek w siedzibie Wód Polskich w Szczecinie podpisano umowę na jedno z zadań w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły. Mowa o bagrowaniu przekopu Klucz – Ustowo. Na podstawie Kontraktu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót obejmujących prace pogłębiarskie na torze wodnym Przekop Klucz-Ustowo wraz z odkładem urobku na polu refulacyjnym. Zadanie ma wiele zalet – zaczynając od lepszej ochrony przeciwpowodziowej kończąc na poprawie ruchu żeglugowego zarówno dla jednostek takich jak lodołamacze, ale i dla barek czy małych łodzi gospodarczych.

Prace mają na celu zwiększenie głębokości na istniejącej drodze wodnej. Przyjęty zakres obejmuje pogłębienie Przekopu na długości 2,75 km do następujących parametrów: głębokość szlaku żeglownego 3,00 m i szerokość szlaku żeglownego 55,0 m. Zadanie jest bardzo istotne z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Szczecina i okolic. Jest to jedna ze składowych ogólnokrajowego projektu POPDOW (Program Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły) realizowanego przez Wody Polskie ze środków Banku Światowego: - Realizacja zadania przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina i regionu. Dzięki bagrowaniu przekopu nasze jednostki będą w stanie bez problemu pokonywać odcinek, który obecnie w niektórych miejscach jest zbyt płytki. W przypadku akcji lodołamania taka sytuacja mogłaby utrudnić skuteczne działanie. Patrząc szerzej, z pogłębienia skorzysta cała żegluga śródlądowa i inne jednostki pływające tą częścią Odry, a jest to szlak, który gospodarczo odgrywa ważną rolę przy współpracy transgranicznej między Polską a Niemcami – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. - Jezioro Dąbie stanowi główny odbiornik spływającej z górnych odcinków rzeki Odry kry lodowej. Niezależnie od miejsca powstania zatoru lodowego każda akcja lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci musi rozpocząć się na Jeziorze Dąbie, do którego musi zostać odprowadzona kra lodowa z rejonu całej rzeki. Zadanie to jest więc elementem kluczowym zimowej ochrony przeciwpowodziowej na rzece Odrze – dodaje dyrektor Marek Duklanowski.

Wykonawcą zadania będzie firma Dredging Hegemann Industrie, która ma doświadczenie w podobnych pracach. Wykonywała pogłębienia między innymi dla szczecińskiego portu i Urzędu Morskiego. Realizacja zadania ma odbywać się według bardzo precyzyjnych uwarunkowań środowiskowych. Wodom Polskim bardzo zależy na tym, by pogłębianie w żaden sposób nie zakłóciło naturalnego rytmu życia Międzyodrza. Znaczna część środków przeznaczonych na realizację zadania jest ulokowania w działaniach chroniących okazy roślin na tym obszarze. - Jesteśmy w trakcie opracowywania harmonogramu rozpoczęcia prac - mówi Sebastian Kimla, regionalny menadżer Dredging Hegemann Industrie. – Jesteśmy firmą, która ma doświadczenie w prowadzeniu takich prac. Posiadamy wszelkie certyfikaty potwierdzające, że nasze pogłębiarki spełniają wszelkie wymagania środowiskowe. Przygotujemy szczegółowy opis prac, listę sprzętu, deklarujemy jednak, że działania pogłębiarskie będą wykonywane bardzo precyzyjnie – dodaje Kimla.

Wartość kontraktu wynosi niespełna 7 milionów złotych. Wody Polskie wyznaczyły termin realizacji zadania na koniec roku 2021. Finansowane w całości obejmuje środki pochodzące z umowy pożyczki między Rządem RP a Bankiem Światowym.

Gospodarka Morska
fot. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.