• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Dofinansowanie dla spółek wodnych w zachodniopomorskim

31.07.2020 14:50 Źródło: Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Dofinansowanie dla spółek wodnych w zachodniopomorskim

Partnerzy portalu

Dofinansowanie dla spółek wodnych w zachodniopomorskim - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

1 mln 450 tys. zł. trafi do 38 spółek wodnych województwa zachodniopomorskiego. Umowy ze spółkami podpisał wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz

Kwalifikację wniosków o dofinansowanie oraz podział kwot przeprowadziła Komisja do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej spółek wodnych powołana przez wojewodę.

Organizację i działanie spółek wodnych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do m.in. ochrony wód przed zanieczyszczeniem (w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków), ochrony przeciwpowodziowej czy melioracji.
 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.