• <

Do 21 lipca można składac wnioski o pomoc w związku z ubiegłoroczną sytuacją ekologiczną na Odrze

gm

13.07.2023 11:31 Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Do 21 lipca można składac wnioski o pomoc w związku z ubiegłoroczną sytuacją ekologiczną na Odrze

Partnerzy portalu

Do 21 lipca br, trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na wyrównanie kwoty utraconych przychodów w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze w 2022 r. Dofinansowanie ma charakter pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Ubiegający się o to wsparcie powinien prowadzić działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa lub akwakultury i jako armator statku rybackiego posiadać specjalne zezwolenie połowowe wydane na 2022 r. na Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński lub jezioro Dąbie, upoważniające do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tym obszarze lub być uprawnionym do rybactwa w zakresie prowadzenia chowu lub hodowli ryb (także w sadzach lub innych obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb) z wykorzystaniem wód Odry, kanałów odrzańskich lub starorzeczy połączonych z Odrą, lub być uprawnionym do rybactwa w zakresie prowadzenia połowów ryb narzędziami i urządzeniami połowowymi w obwodach rybackich ustanowionych na wodach Odry, kanałów odrzańskich lub starorzeczy połączonych z Odrą w celu wprowadzenia ryb do obrotu.

Podmiot taki musi oprócz tego legitymować się dwoma numerami identyfikacyjnymi – nadanym w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a także nadanym przez powiatowego lekarza weterynarii w trybie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wysokość pomocy w przypadku armatorów wynosi 7700 zł za 1 GT (pojemność brutto) statku rybackiego. Natomiast jeśli chodzi o podmioty uprawnione do rybactwa, jest ona równa kwocie utraconych przychodów z tytułu wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury w okresie od 1 sierpnia do 15 września 2022 roku.

Dokumenty od zainteresowanych dofinansowaniem do 21 lipca 2023 roku. przyjmują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.