• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Część morska FSRU z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Część morska FSRU z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności

Partnerzy portalu

Poglądowe, fot. inselvideo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał w środę postanowienie o nadaniu natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy terminala FSRU z gazociągiem podmorskim w obrębie akwenu Portu w Gdańsku - poinformowała w środę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ).

W środę RDOŚ poinformował na swojej stronie internetowej, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., wydał postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja terminalu FSRU z gazociągiem podmorskim w obrębie akwenu Portu w Gdańsku".

W dokumencie wskazano, że inwestycja zostanie zlokalizowana na wodach wewnętrznych w granicach Portu Morskiego w Gdańsku oraz w części lądowej w obrębie Wyspy Stogi w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, w sąsiedztwie ujścia Wisły Śmiałej (gmina m. Gdańsk, województwo pomorskie).

Podano również, że od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Jak podaje Gaz-System na swojej stronie internetowej, program przewiduje, że FSRU stanie przy platformie cumowniczej w odległości ok. 3 km od brzegu, na terenie gdańskiego portu, między ujściami odnóg Wisły: Śmiałej i Martwej. W ramach Programu zostanie także wybudowana niezbędna infrastruktura podmorska oraz lądowa.

W lipcu 2023 r. Gaz-System zakończył proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla wszystkich gazociągów lądowych. Miesiąc później, w ramach procedury Open Season, zarezerwowana została na 15 lat pełna moc regazyfikacyjna Terminalu FSRU na poziomie 6,1 mld m3 rocznie.

W grudniu 2023 r., w toku trwających prac projektowych dla części podmorskiej, zakończone zostały odwierty geotechniczne w Gdańsku. Pozwolą one na wykonanie analizy podłoża, niezbędnej do wskazania lokalizacji punktu początkowego gazociągu podmorskiego oraz trasy jego przebiegu.

W listopadzie 2023 r. Komisja Europejska uwzględniła gazociągi lądowe planowane do realizacji w ramach budowy Terminalu FSRU w części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w rozdziale REPowerEU dotyczącym rozwoju infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb związanych z bezpieczeństwem dostaw (komponent G3.2. - Improving energy infrastructure and facilities to meet immediate security of supply needs for gas).

W ramach instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility – CEF) Komisja Europejska przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na działanie pod nazwą: „Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro. 

pm/ skr/

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.