• <
ambermarine_2023_1100x200

Badania środowiskowe dla sektora offshore. Nowy rozdział współpracy pomiędzy UMG, a firmą MEWO SA

ac

19.07.2021 14:12 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Badania środowiskowe dla sektora offshore. Nowy rozdział współpracy pomiędzy UMG, a firmą MEWO SA

Partnerzy portalu

Badania środowiskowe dla sektora offshore. Nowy rozdział współpracy pomiędzy UMG, a firmą MEWO SA - GospodarkaMorska.pl
Fot. UMG

15 lipca na pokładzie fregaty szkolnej Dar Młodzieży rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, prezes MEWO SA Paweł Gajewski oraz wiceprezes MEWO SA Michał Głuszczyński podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy uniwersytetem, a firmą MEWO SA.

Porozumienie nadaje nowe ramy wieloletniemu partnerstwu w ramach którego Instytut Morski (od 2019 roku część Uniwersytetu) wraz z MEWO SA prowadzi wspólnie badania środowiskowe dla inwestycji w obszarach morskich. Szczególnie istotne są tutaj analizy przedinwestycyjne dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Wśród dotychczasowych klientów partnerstwa można wymienić takie przedsiębiorstwa, jak: PKN ORLEN - Baltic Power, PGE Baltica, Polenergia, OceanWinds, Polskie Sieci Energetyczne, czy Ramboll/Gaz-System. MEWO SA jest również partnerem biznesowym realizowanego obecnie projektu budowy Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Agencję Rozwoju Pomorza SA.

Podpisana umowa pozwala na rozszerzenie dotychczasowych działań, zarówno pod względem zakresu oferty badawczej i naukowej, jak i dodatkowych działań na rzecz sektora gospodarki morskiej i energetyki, gdzie szczególnego znaczenia nabiera przygotowanie kadr dla sektora offshorowego.

Rozwój palety świadczonych usług związany jest głównie z toczącym się procesem inwestycyjnym w morską energetykę wiatrową, który wchodzi w kolejne fazy realizacyjne stawiając nowe wyzwania dla prac i usług badawczych. Zwiększenie potencjału operacyjnego oraz rozwój zaplecza laboratoryjnego niezbędnego dla zaoferowania kompleksowej oferty usługowej umożliwi dalsze zaangażowanie partnerów w obecne i nowe offshorowe projekty inwestycyjne.

Szerokie kompetencje i doświadczenie Uniwersytetu w realizacji prac naukowych dla gospodarki morskiej, prowadzonych na Wydziale Elektrycznym, Mechanicznym, Nawigacyjnym, czy Zarządzania i Nauk o Jakości daje jednocześnie nowe możliwości opracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wspierających procesy badawcze i inwestycyjne, w które zaangażowani są partnerzy. Realnym efektem działań mają być wspólne projekty B+R w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, wymiana doświadczeń ekspertów oraz komercjalizacja przygotowanych rozwiązań.

W ramach współpracy planuje się także wspólne działania ukierunkowane na rozwój oferty dydaktycznej na Uniwersytecie, gdzie współpraca z praktykami z MEWO SA pozwoli lepiej ukierunkować programy nauczania, a także wzbogacić treści przekazywane studentom.

Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących, wspólnych działań oraz finalizacji niezbędnej temu dokumentacji, a także umożliwiło przedyskutowanie nowych wyzwań projektowych przed którymi stoi partnerstwo.


seaway7
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.