• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Akademia Morska w Szczecinie Uczelnią Liderów

30.06.2020 12:35 Źródło: AMS
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Akademia Morska w Szczecinie Uczelnią Liderów

Partnerzy portalu

Akademia Morska w Szczecinie Uczelnią Liderów - GospodarkaMorska.pl
dr hab. inż. Artur Bejger, fot. AMS

Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznawany jest już uczelniom, których absolwenci wyróżniają się na rynku pracy, są kreatywni i wszechstronni.

W X jubileuszowym Konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia Liderów, uzyskaliśmy:

  • certyfikat Uczelni Liderów – przyznawany uczelniom kształcącym absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.

  • wyróżnienie „Primus” – przyznawane uczelniom, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych!

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.

W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytowane są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Akademia Morska w Szczecinie wyróżnia się działaniami nakierowanymi na rozwój technologii cyfrowych i umiejętności korzystania z nich oraz kreowania nowych rozwiązań, a także unikalnymi w kontekście uczelni technicznych, projektami rozwijającymi przedsiębiorczość wśród studentów.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt znakomitych polskich szkół wyższych, w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych. W edycji 2020 Akademia Morska w Szczecinie została wyróżniona wśród publicznych uczelni akademickich wspólnie z Politechniką Śląską.

Wyróżnienia odebrał w poniedziałek 29 czerwca, podczas gali finałowej w Łodzi, prorektor ds. nauki AMS, dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS.

Gospodarka Morska
fot. AMS
Gospodarka Morska

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.