• <

3 mln funtów na innowacje w brytyjskim łańcuchu dostaw dla offshore wind

08.09.2021 18:15 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas 3 mln funtów na innowacje w brytyjskim łańcuchu dostaw dla offshore wind

Partnerzy portalu

3 mln funtów na innowacje w brytyjskim łańcuchu dostaw dla offshore wind - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

W ramach Offshore Wind Growth Partnership (OWGP), programu będącego elementem UK Offshore Wind Sector Deal (umowy sektorowej), uruchomiono konkurs, który ma na celu rozwój brytyjskiego łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

W ten sposób brytyjska branża chce przyśpieszyć proces uzyskiwania pozwoleń i zleceń przez rodzime firmy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. W puli finansowej znajdują się 3 milionów funtów. Dotacje na innowacje w wysokości od 25 tys. do 100 tys. funtów są dostępne dla projektów koncentrujących się na komercjalizacji technologii, produktów i usług, które przyspieszą rozwój morskiej energetyki wiatrowej w fazie uzyskiwania pozwoleń. Premiuje się przede wszystkim rozwiązania przydatne na etapie wyboru lokalizacji, badań, realizacji oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz bieżącego monitorowania i łagodzenia skutków farm wiatrowych. Już ponad 900 firm wyraziło swoje zainteresowanie dotacjami.

Cognitive Business to innowacyjna firma sektora MŚP, której udało się pozyskać fundusze z OWGP w 2019 i 2020 roku. Opracowała rozwiązanie inteligentne wspierające poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zmniejszenie kosztu produkcji energii.

– Bez finansowania i wsparcia OWGP, Cognitive nie byłoby w stanie wprowadzić innowacji w ważnej technologii A.I., która jak wykazano, dostarcza realną wartość poprzez krytyczne wsparcie decyzyjne w wymagającym i złożonym środowisku offshore – powiedział Ty Burridge-Oakland, dyrektor zarządzający Cognitive Business.

Granty są dostępne dla firm brytyjskich, które już działają w łańcuchu dostaw lub starają się zdywersyfikować działalność w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Dotacje będą przyznawane w oparciu o zasadę konkurencyjności, przy czym zwycięskie wnioski będą zawierały rozwiązania bliskie wprowadzenia na rynek lub gotowe do wprowadzenia na rynek oraz wyraźne ambicje rozwoju w sektorze.

OWGP jako element porozumienia sektorowego w Wielkiej Brytanii

OWGP odgrywa kluczową rolę w realizacji Offshore Wind Sector Deal i jest finansowany przez członków Offshore Wind Industry Council (OWIC), z budżetem w wysokości 100 mln funtów. Program wspiera rozwój brytyjskich przedsiębiorstw, które chcą wykorzystać ogromne możliwości oferowane przez globalny sektor morskiej energetyki wiatrowej.

OWGP jest długoterminowym programem transformacji biznesowej, ustanowionym jako część brytyjskiego porozumienia sektorowego w sprawie morskiej energetyki wiatrowej. Promuje bliższą współpracę w całym łańcuchu dostaw, wdraża zorganizowane programy poprawy produktywności i ułatwiał wspólne możliwości rozwoju między deweloperami a łańcuchem dostaw. OWGP jest wpierane przez ORE Catapult, utworzony w 2013 roku przez rząd Wielkiej Brytanii. Jest wiodącym brytyjskim centrum innowacji w zakresie morskiej energii odnawialnej.

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.