• <

Zawarto umowy rezerwacyjne na elementy przejściowe dla MFW Bałtyk 2 i 3

jj

01.07.2024 11:50
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Zawarto umowy rezerwacyjne na elementy przejściowe dla MFW Bałtyk 2 i 3

Partnerzy portalu

Fot. Polenergia

Spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o., będące częścią wspólnego przedsięwzięcia Polenergii i Equinor, podpisały 28 czerwca 2024 roku umowy rezerwacyjne z konsorcjum Smulders Projects Belgium NV i Sif Netherlands BV. Umowy te dotyczą produkcji elementów przejściowych turbin wiatrowych dla projektów morskich elektrowni MFW Bałtyk 2 i MFW Bałtyk 3.

Głównym celem umów rezerwacyjnych jest umożliwienie dostawcom rozpoczęcia prac przygotowawczych oraz zabezpieczenie kluczowych zasobów, takich jak dostępność portu instalacyjnego i wybranych podwykonawców. Dodatkowo, umowy zobowiązują strony do negocjowania w dobrej wierze warunków ostatecznych umów na produkcję elementów przejściowych, które mają być stosowane w projektach.

Jak informuje Polenergia, umowy rezerwacyjne będą obowiązywać do momentu ich zastąpienia przez umowy finalne. Planowane podpisanie umów finalnych ma nastąpić do końca sierpnia 2024 roku, jednak termin ten może ulec przesunięciu. Zawarcie umów rezerwacyjnych jest kluczowe dla utrzymania harmonogramu realizacji projektów MFW Bałtyk 2 i MFW Bałtyk 3.

Umowy rezerwacyjne mogą zostać rozwiązane przez spółki projektowe bez podania przyczyny, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace wstępne oraz opłat za rezygnację na rzecz podwykonawców. Łączne opłaty za rezygnację mogą wynieść około 44 miliony euro. Aby zabezpieczyć te opłaty, Polenergia zobowiązana jest do wystawienia gwarancji płatności do kwoty 22 milionów euro, odpowiednio do posiadanego udziału w projektach.

***

Polenergia, we współpracy z Equinor, rozwija na Morzu Bałtyckim trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3000 MW. Projekty Bałtyk 1, 2 i 3 zasilą zieloną energią ponad 4 miliony gospodarstw domowych. Pierwsza energia z dwóch najbardziej zaawansowanych projektów, Bałtyk 2 i Bałtyk 3, popłynie już w 2027 roku. Komercyjny etap ich użytkowania jest zaplanowany od 2028 roku.

W kolejnej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Polenergia i Equinor rozwijają morską farmę wiatrową Bałtyk 1. Projekt o mocy do 1560 MW to największa farma wiatrowa realizowana do tej pory na Morzu Bałtyckim. Bałtyk 1 będzie oddalony od brzegu o około 80 km.

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.