• <

Zalew Szczeciński ma plan zagospodarowania przestrzennego

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Zalew Szczeciński ma plan zagospodarowania przestrzennego

Partnerzy portalu

Ministerstwo Infrastruktury podało, że uchwalony został plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.

– Przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego zapewnia efektywne wykorzystanie cech, zasobów i właściwości tego akwenu. Ma także stanowić podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów morskich w granicach portu – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Dzięki diagnozie obecnego stanu użytkowania, uwarunkowań rozwoju i wzajemnych relacji woda-ląd, plan przyznaje priorytety wybranym sposobom użytkowania. Służy temu przyznanie akwenom podstawowych funkcji wiodących, których nie mogą zakłócać inne sposoby ich wykorzystania. Dla każdego z wyznaczonych akwenów sporządzona zostanie karta akwenu, w której zawarte będą szczegółowe rozstrzygnięcia.

Przyjęcie planu zapewni rozwój obszaru morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie, bezpieczeństwo żeglugi morskiej, zrównoważony rozwój turystyki nadmorskiej i morskiej oraz polepszenie lub zachowanie istniejącego stanu środowiska.

kom/ ra/

fot. DepositphotosPartnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.