• <

WWF: Komisja Europejska w sprawach klimatu idzie naprzód, ale nadal brak jej ambicji

16.09.2020 14:42 Źródło: wwf.pl
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie WWF: Komisja Europejska w sprawach klimatu idzie naprzód, ale nadal brak jej ambicji

Partnerzy portalu

WWF: Komisja Europejska w sprawach klimatu idzie naprzód, ale nadal brak jej ambicji - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała dziś zwiększenie celu klimatycznego UE do 2030 r. Redukcja emisji względem 1990 r. ma wynieść „co najmniej 55%”. Jest to wprawdzie zasadniczy krok naprzód, ale wciąż niewystarczający, by stawić czoła kryzysowi klimatycznemu. WWF wzywa do wyznaczenia celu ograniczenia emisji do 2030 r. na poziomie co najmniej 65%.

Cel zaproponowany przez Komisję jest krokiem naprzód, jednak w dalszym ciągu niegwarantującym nam bezpiecznej przyszłości klimatycznej. Jeśli chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną na świecie najpóźniej do 2050 roku, musimy zacząć zdecydowanie ograniczać nasze emisje już teraz. Działania wszystkich krajów UE powinny doprowadzić do redukcji gazów cieplarnianych w takim zakresie, aby globalny przyrost temperatury nie przekroczył 1,5°C. Zaproponowany cel 55% będzie oznaczał dla Polski zdecydowane zwiększenie wysiłku redukcyjnego, wymagającego zgodności wszystkich naszych polityk z polityką klimatyczną – mówi Oskar Kulik, specjalista ds. polityki klimatycznej WWF Polska.

Nie jest jednak jasne czy najnowsza propozycja KE przekształca istniejący cel "emisji" w cel "netto" – co oznaczałoby, że będzie się do niego wliczać usuwanie dwutlenku węgla w sektorze użytkowania gruntów. Gdyby tak się okazało, byłoby to nie tylko sprzeczne z brzmieniem unijnego Prawa Klimatycznego, które nie odnosi się do pochłaniania jako części celu, ale co gorsza, stanowiłoby spadek ambicji UE w zakresie klimatu.

Zwiększenie przez UE jej przestarzałego celu klimatycznego jest rażąco opóźnione. Wskaźnik 55% jest już nieaktualny nie tylko w stosunku do stanowiska nauki i opinii publicznej, ale i rzeczywistości klimatycznej, w której wielu z nas już żyje. Co gorsza, wartość 55% jest myląca, ponieważ obecnie jest to wartość "netto". W tym roku porozumienie paryskie obchodzi piąte urodziny: UE musi dotrzymać swojego ducha i zobowiązań podjętych w 2015 r., przyjmując cel ograniczenia emisji o co najmniej 65% oraz odrębny cel w zakresie usuwania dwutlenku węgla – mówi Ester Asin, dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF.

WWF apeluje o:


    - Ustanowienie celu redukcji emisji na poziomie co najmniej 65% do 2030 r.
    - Uwzględnienie zaproponowanego celu „co najmniej 55%”, jak również celu neutralności klimatycznej we wszystkich politykach i strategiach sektorowych w Polsce.
    - Ustanowienie odrębnego celu w zakresie krajowego pochłaniania netto w sektorze gruntów, który ma zostać osiągnięty poprzez przyjazną dla różnorodności biologicznej odbudowę lasów i innych ekosystemów.
    - Nierozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na transport i budynki, co tylko osłabiłoby krajowe wysiłki na rzecz klimatu i groziłoby pogłębieniem ubóstwa energetycznego.
    - Reformę polityki UE w zakresie bioenergii, która stanowi poważne i ciągłe zagrożenie dla lasów i klimatu na świecie.

Sposoby na ograniczenie emisji w czterech sektorach polskiej gospodarki: w energetyce, rolnictwie, budownictwie i transporcie, a tym samym na uniknięcie katastrofy klimatycznej przedstawia najnowszy raport WWF Polska „Zeroemisyjna Polska 2050” przygotowany we współpracy z ekspertami z sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Cały raport dostępny jest tutaj.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.