• <

Wiatr nadziei na Zielone Porozumienie dla Polski

18.08.2020 23:05 Źródło: mat. prasowe

Partnerzy portalu

Wiatr nadziei na Zielone Porozumienie dla Polski - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

W dniach 24-26 sierpnia 2020 r. odbędzie się 15. Jubileuszowa edycja największego w tej części Europy spotkania branży wiatrowej - Konferencja PSEW2020.

Tania energia z wiatru zasili ekosystem gospodarczy Polski. Prąd wytwarzany w turbinach na lądzie i morzu zazieleni rodzimą energetykę, ciepłownictwo i transport.

To wizja Zielonego Porozumienia, możliwa do zrealizowania w Polsce dzięki dynamicznemu przyrostowi nowych mocy oraz ciągłemu rozwojowi innowacji wokół energetyki wiatrowej.

O strategicznym znaczeniu sektora dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu nad Wisłą będziemy rozmawiać podczas tegorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

„Wiatr może stać się mocną podwaliną Zielonego Porozumienia dla Polski i zasilić krajową gospodarkę tanią i czystą energią. To nie tylko nadzieja. To silne przekonanie i jednocześnie obietnica uwolnienia pełnego potencjału polskiego wiatru.” – mówi Janusz Gajowiecki, Prezes PSEW.

Ze względu na ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemię i wprowadzony w Polsce od 20 marca 2020 r. stan epidemii, a także troszcząc się o bezpieczeństwo i zdrowie naszych gości, podjęliśmy decyzję o przesunięciu konferencji PSEW2020 na 24-26 sierpnia 2020 r.

Mamy nadzieję, że w tym terminie wydarzenie będzie mogło odbyć się w szerokim, merytorycznym, międzynarodowym gronie uczestników.

Wpływ COVID-19 na zakłócenie globalnych łańcuchów dostaw i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym w podobnych sytuacjach będą bez wątpienia jednymi z omawianych w Serocku tematów.

Chcemy jednak spojrzeć w przyszłość po pandemii, którą budujemy już dziś realizując i planując warte miliardy złotych inwestycje w moce wiatrowe. Dlatego głównym wątkiem tegorocznego spotkania, a zarazem tematem przewodnim sesji inauguracyjnej będzie wkład energetyki wiatrowej w Zielony Ład dla Europy i istotna rola sektora w procesie sprawiedliwej transformacji w Polsce.

Wiatr zdobył przewagę kosztową nad innymi technologiami wytwarzania energii. Dlatego może zazielenić nie tylko system elektroenergetyczny, ale także ciepłowniczy i sektor transportu. Chcemy pokazać istotną rolę wielkoskalowych farm morskich, które mogą być w przyszłości wykorzystane do produkcji zielonego wodoru. To wizja nieodległa, a przyspieszą ją zmiany następujące po pandemii.

Uwolnienie pełnego potencjału wiatru w Polsce nie będzie możliwe bez stabilnego prawa i długoterminowego planu rozwoju mocy. O regulacjach pozwalających na dojście w Polsce do poziomu 22 GW mocy zainstalowanych na lądzie i 28 GW mocy na Bałtyku porozmawiamy drugiego dnia konferencji PSEW2020.
Podczas konferencji zastanowimy się, w jaki sposób wykorzystać rozwój rodzimej produkcji dla rozwoju lokalnego łańcucha dostaw i zmniejszenia jego uzależnienia od komponentów z Azji.

Warte miliardy złotych inwestycje w nowe moce wiatrowe mogą stać się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki – zakładów produkcyjnych podnoszących się po pandemii, przedsiębiorców gotowych na zmianę profilu działalności i ludzi zatrudnianych w firmach wokół sektora.

Trzeciego dnia konferencji PSEW2020 porozmawiamy o trendach na rynku energii i praw majątkowych. Przedstawimy prognozy i ścieżki cenowe, które wykażą konkurencyjność energii odnawialnej wytwarzanej w źródłach o niskich kosztach stałych i odpornych na zaburzenia światowej koniunktury. W cenie będzie tania i czysta energia z wiatru, także ta kupowana w kontraktach na dostawy bezpośrednio od producenta. Po umowy typu corporate PPA coraz chętniej będą sięgać przedsiębiorcy zasilający zakłady produkcyjne i usługowe, a trend ten nasili się wraz z ponownym wzrostem cen energii, następującym po ponownym rozruchu zakładów unieruchomionych w czasie pandemii.

„Ostatnie tygodnie pokazują, że wieloletni wysiłek włożony w budowanie przewag konkurencyjnych energetyki wiatrowej nad innymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej zwrócą się z nawiązką. Możemy stać się także liderem pod względem mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych na Bałtyku z docelowym potencjałem 28 GW. Postawiliśmy również pierwszy krok w drodze do budowania polskiej marki offshore wind, a to niejedyne powody do świętowania podczas jubileuszowej, 15. edycji Konferencji PSEW w Serocku.” – mówi Janusz Gajowiecki.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacją pozarządową, która działa od 1999 roku.

Stowarzyszenie zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii wiatrowych w Polsce. Jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji lobbujących na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce, a w szczególności energetyki wiatrowej. Skupia czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie energetyki wiatrowej, w celu umożliwienia jej dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania w Polsce. W szczególności celem PSEW jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju energetyki wiatrowej.

Misja: Stowarzyszenie jest organizacją wspierającą i promującą rozwój energetyki wiatrowej, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego źródła generacji energii elektrycznej.
www.psew.pl

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.