• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Terminal zbożowy w Porcie Gdynia: czas na oferty wstępne do 3 lipca

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Terminal zbożowy w Porcie Gdynia: czas na oferty wstępne do 3 lipca

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Po unieważnieniu pierwszego przetargu na dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni, Zarząd Morskiego Portu Gdynia szybko uruchomił kolejny. Czas na składanie ofert wstępnych upływa 3 lipca.

Nowe postępowanie zostało ogłoszone 23 maja. Dotyczy ono terminala zbożowego o powierzchni 57,863 m2. Zgodnie z opisem, przeznaczony jest on „na działalność eksploatacyjną, przeładunkowo-składową w obrocie portowo-morskim ładunków suchych i płynnych pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem przeładunku i składowania: ładunków masowych luzem (innych niż zboża), złomu i innych rodzajów odpadów oraz prowadzenia działalności stoczniowej.

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu publicznego ograniczonego.

Wszyscy zainteresowani powinni złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty wstępne do 3 lipca, do godz. 10:00. Godzinę później nastąpi publiczne otwarcie wniosków. ZMPG następnie oceni oferty i na ich podstawie zaprosi wybrane podmioty do złożenia ofert ostatecznych.

W specyfikacji postępowania określone zostały m.in. warunki dotyczące doświadczenia potencjalnego dzierżawcy. Według dokumentu powinien on w ciągu ostatnich 5 lat prowadzić działalność przeładunkową lub w branży TSL w zakresie obrotu zbożem lub zarządzać i eksploatować morską lub lądową wydzieloną infrastrukturą do załadunku, wyładunku i przechowywania zbóż o rocznej zdolności przeładunkowej co najmniej 400 tys. ton w jednej lokalizacji. Podmiot zostanie dopuszczony do przetargu także jeśli w ciągu trzech następujących po sobie latach przeładował co najmniej 400 tys. ton zbóż rocznie w jednej lokalizacji. Chętni muszą także udowodnić, że w ciągu ostatniej dekady wydatkowali środki finansowe na wyposażenie i/lub modernizację infrastruktury na co najmniej 30 mln zł w jednej lokalizacji.

Przypomnijmy, że poprzedni przetarg na dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni wygrało konsorcjum Szczecin Bulk Terminal, Tapini i Ribera, powiązane ze spółką Viterra, będącą jednym z największych podmiotów zajmujących się handlem zbożem w Polsce. Wywołało to protesty środowisk rolniczych, które argumentowały, że oddanie w ręce Viterry największego terminala zbożowego w Polsce da spółce monopol na rynku. Po trwających kilka miesiące dyskusjach, które sięgnęły nawet sejmowej mównicy, finalnie na podpisanie umowy z konsorcjum zgody nie wydało Ministerstwo Infrastruktury. W międzyczasie kontrowersje wzbudził także fakt, że politycy reprezentujący m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie mówili o tym, że terminal powinien trafić w ręce Krajowej Grupy Spożywczej (która nie stanęła do poprzedniego przetargu, ale podpisała umowę o współpracy z jednym przystępujących do konkursu konsorcjów, na jej mocy miała przejąć terminal po jego uruchomieniu).

Powodu takiej decyzji nie podano. Finalnie, przetarg został unieważniony. Póki co nie wiadomo, jakie spółki staną do nowego konkursu. Jeszcze w trakcie dyskusji o losach poprzedniego, odwołanego postępowania, niektórzy jego uczestnicy podnosili, że rozpisanie nowego da nieuczciwą przewagę nowym podmiotom, w tym m.in. Krajowej Grupie Spożywczej, które na podstawie ofert w poprzednim przetargu będą w stanie ocenić możliwości konkurencji i przebić w ten sposób ich oferty. Jak podano na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w lutym – Krajowa Grupa Spożywcza otrzymała od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ponad 800 mln zł na „żeby stać się operatorem zbożowym”, jednak środki zostały zawieszone, bo, jak podał wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Ziejewski, „kapitał mniejszościowy zaskarżył to do sądu”.

W sąsiednim Porcie Gdańsk temat tzw. terminala agro również chwilowo pozostaje w zawieszeniu. Odwołany został bowiem przetarg na dzierżawę terenu, na którym miał on powstać. Nowy ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku.

Unieważnienie przetargu w Gdyni i odwołanie przetargu w Gdańsku jako „bardzo dobre decyzje” określił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak. W rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że konkursy „w niedługim czasie będą uczciwie rozpisane jeszcze raz”. Dodał, że jego zdaniem Krajowa Grupa Spożywcza powinna mieć większościowy w nich udział. „To strategiczne miejsca dla naszej infrastruktury krytycznej” – mówił.


bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.