• <
mewo_2022

Terminal instalacyjny dla MFW w Porcie Gdynia. Rząd przedstawił projekt uchwały

28.07.2021 21:55 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Terminal instalacyjny dla MFW w Porcie Gdynia. Rząd przedstawił projekt uchwały

Partnerzy portalu

Terminal instalacyjny dla MFW w Porcie Gdynia. Rząd przedstawił projekt uchwały - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Planowany termin przyjęcia uchwały w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Gdyni przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 roku. "W wyniku realizacji postanowień uchwały RM stworzona zostanie w Porcie Gdynia wymagana dla obsługi morskich farm wiatrowych infrastruktura" - czytamy w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

Jak przewiduje projekt, "Warunkiem zapewnienia skutecznego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w tym osiągnięcia celów „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.", pozostaje stworzenie odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych (terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych), dzięki któremu uda się także m.in. zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz zaktywizować procesy rozwoju gospodarki narodowej".

CZYTAJ: Branża offshore oczekuje szybkich decyzji w sprawie portu instalacyjnego

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedzialne za przygotowanie projektu podkreśla w swoim dokumencie, że obecnie w polskich portach morskich brak jest infrastruktury, niezbędnej do obsługi instalacyjnej i serwisowej morskich farm wiatrowych. A to z kolei uniemożliwi osiągnięcie celów oraz wygenerowanie efektów planowanych przez rząd.

W dokumencie rządowym czytamy również, że "Sposobem rozwiązania przedmiotowej sytuacji problemowej jest przyjęcie przez Rząd RP stosownej uchwały w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, która m.in. stanowić będzie o przygotowaniu w Porcie Gdynia odpowiedniego zaplecza portowego dla sektora offshore w Polsce, wraz ze wskazaniem źródeł pokrycia związanych z tym kosztów".

Port Gdynia portem instalacyjnym dla polskiego offshore

Projekt uchwały RM zakłada przygotowanie w Porcie Gdynia odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych (terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych), "warunkującego skuteczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w tym osiągnięcie celów „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.", przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz aktywizacji procesów rozwojowych gospodarki narodowej".

W dalszej części projektu czytamy, że "W wyniku realizacji postanowień uchwały RM stworzona zostanie w Porcie Gdynia wymagana dla obsługi morskich farm wiatrowych infrastruktura, a związany z jej aktualnym brakiem problem - zostanie rozwiązany. Przy wyborze lokalizacji terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych wzięte zostały pod uwagę m.in. warunki techniczne polskich portów morskich oraz ich położenie, które ma znaczenie z punktu widzenia ekonomicznej efektywności procesów inwestycyjnych w instalacje MFW na Bałtyku".

Port Gdynia wyborem optymalnym

Autorzy projektu podnoszą, że "Ocenia się, że w aktualnych uwarunkowaniach, zważywszy m.in. na wymienione wyżej czynniki, wybór Portu Gdynia jest optymalny. Spośród portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, które realnie brane były pod uwagę do pełnienia funkcji portu instalacyjnego offshore, Port Gdynia zlokalizowany jest najbliżej względem przyszłych morskich farm wiatrowych, które planowane są w ramach pierwszego etapu rozwoju tzw. projektu polskiego offshore, a jego walory dodatkowo podkreśla to, że już obecnie jest on wykorzystywany do przeładunków wielu elementów konstrukcyjnych farm wiatrowych. Według przyjętych założeń, ma być to obiekt o charakterze stricte instalacyjnym dla MFW".


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.