• <
pge_baltica_390x100_duży

Rząd rozpoczął obrady, zajmie się m.in. projektem uchwały ws. finansowania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Rząd rozpoczął obrady, zajmie się m.in. projektem uchwały ws. finansowania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu

Partnerzy portalu

Rząd we wtorek po godz. 11 rozpoczął obrady; ma się zająć m.in. projektem uchwały ws. zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, a także propozycją noweli ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Wnioskodawcą projektu uchwały w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000, jest pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

W projekcie uchwały napisano, że rząd "zobowiąże właściwe rzeczowo organy oraz podmioty do podjęciach działań służących zapewnieniu finansowania realizacji inwestycji oraz podwyższeniu kapitału własnego spółki odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację inwestycji, a także do przeprowadzenia analizy niezbędności stworzenia mechanizmu wsparcia w celu zrealizowania inwestycji".

Zaznaczono, że "realizacja któregokolwiek ze środków służących zapewnieniu finansowania inwestycji, w przypadku uznania, że te środki stanowią pomoc publiczną, nie nastąpi przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji" uznającej "pomoc publiczną przyznawaną spółce za zgodną z rynkiem wewnętrznym".

Polski rząd w listopadzie 2022 r. wskazał, że technologię do pierwszej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) dostarczy amerykańska firma Westinghouse i elektrownia powinna stanąć na Pomorzu. PPEJ przewiduje budowę dwóch elektrowni w dwóch różnych lokalizacjach. Zgodnie z rządowymi planami pierwszy blok elektrowni ma ruszyć w 2033 r.

Ministrowie zajmą się również projektem nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, który powstał w resorcie obrony. Nowe regulacje - jak wskazali jej autorzy - mają pozwolić Agencji realizować ustawowe zadania poprzez zwiększenie jej dochodów, które zostaną przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Ponadto nowe przepisy mają pozwolić na "uatrakcyjnienie zasad pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w konsekwencji ułatwią osiągnięcie celu, jakim jest zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP".

Rząd ponadto zajmie się projektem noweli ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Proponowane prawo daje możliwości wsparcia instytucjonalnego i finansowego przez państwo polskie dla podmiotów dysponujących dziedzictwem kulturowym zgromadzonym za granicą. 

rbk/ aop/ dap/ mok/

Fot. Depositphotos

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.