• <

Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej
Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

sons

27.07.2020 Źródło: ISB News

Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej, którego zadaniem będzie opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania technologii wodorowych, także na potrzeby energetyki i transportu, wynika z rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodorowej.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i już weszło w życie.

Do zadań pełnomocnika należeć będzie także inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania technologii wodorowych, analiza barier ograniczających ich rozwój i przedstawianie propozycji ich znoszenia.

Pełnomocnik ma ponadto przedstawiać w porozumieniu z ministrem klimatu oraz ministrem rozwoju rekomendacje organom administracji rządowej oraz instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację przedsięwzięć 'wodorowych', przygotowywać propozycje rozwiązań legislacyjnych, wspierających wykorzystanie wodoru oraz opiniować akty prawne w tym zakresie.

Wydatki związane z obsługą działalności pełnomocnika, pokrywane mają być z budżetu państwa w części, której dysponentem jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Zgodnie z rozporządzeniem, pełnomocnik będzie miał obowiązek przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności do 31 marca roku następnego.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28400,00 $ tona 1,65% 20 kwi
 Cynk 2825,00 $ tona -0,60% 20 kwi
 Aluminium 2324,00 $ tona -0,30% 20 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.