• <

Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej

27.07.2020 11:50 Źródło: ISB News
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej

Partnerzy portalu

Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej, którego zadaniem będzie opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania technologii wodorowych, także na potrzeby energetyki i transportu, wynika z rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodorowej.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i już weszło w życie.

Do zadań pełnomocnika należeć będzie także inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania technologii wodorowych, analiza barier ograniczających ich rozwój i przedstawianie propozycji ich znoszenia.

Pełnomocnik ma ponadto przedstawiać w porozumieniu z ministrem klimatu oraz ministrem rozwoju rekomendacje organom administracji rządowej oraz instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację przedsięwzięć 'wodorowych', przygotowywać propozycje rozwiązań legislacyjnych, wspierających wykorzystanie wodoru oraz opiniować akty prawne w tym zakresie.

Wydatki związane z obsługą działalności pełnomocnika, pokrywane mają być z budżetu państwa w części, której dysponentem jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Zgodnie z rozporządzeniem, pełnomocnik będzie miał obowiązek przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności do 31 marca roku następnego.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.