• <
mewo_2022

Ørsted przyspiesza z inwestycjami w odnawialne źródła energii

ac

08.06.2021 09:15 Źródło: inf.prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Ørsted przyspiesza z inwestycjami w odnawialne źródła energii

Partnerzy portalu

Ørsted przyspiesza z inwestycjami w odnawialne źródła energii - GospodarkaMorska.pl
Fot. pixabay

Przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii i ich budowa w sposób zrównoważony dla środowiska – taką receptę na kryzys klimatyczny proponuje Ørsted, globalny lider rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, dysponujący dzisiaj łącznie 12 GW mocy ze źródeł odnawialnych.

W nowej strategii z nakreśloną perspektywą do 2030 r., duński koncern deklaruje z jednej strony zwiększenie o 50 proc. średniorocznych wydatków na rozbudowę zielonej energetyki, przeznaczając na ten cel 350 mld duńskich koron od 2020 do 2027. Z drugiej zaś strony, inwestycje Ørsted mają prowadzić do odbudowy różnorodności biologicznej ekosystemów morskich.

„W nadchodzących dziesięcioleciach rozwój odnawialnych źródeł energii musi znacząco przyspieszyć, aby zwiększyć tempo transformacji światowych systemów energetycznych w stronę zeroemisyjną. Celem jest powstrzymanie globalnego ocieplenia. Rozwój zielonej energii musi iść jednak w parze z ochroną naturalnych siedlisk i miejsc dzikiej przyrody, w tym także tej w naszych oceanach” – mówi MadsNipper, dyrektor generalny Ørsted. 

Celem strategicznym Ørsted jest osiągnięcie do 2030 r. około 50 GW mocy z odnawialnych źródłach energii, z czego ok. 30 GW ma pochodzić z morskich farm wiatrowych, 17,5 GW z farm wiatrowych i słonecznych na lądzie, a około 2,5 GW z innych źródeł m.in. elektrowni na pozyskiwaną w sposób zrównoważony biomasę czy wodór powstający przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł. 

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, dzięki przyspieszeniu rozwoju odnawialnych źródeł, ma ograniczyć zmianę klimatu i jej negatywny wpływ na wiele gatunków i ekosystemów. Jednocześnie Ørsted, jako jeden z największych na świecie graczy na rynku energii odnawialnej i firma działająca w sposób zrównoważony, idzie dużo dalej w zobowiązaniach. Deklaruje nie tylko ograniczanie negatywnego wpływu swoich inwestycji na środowisko, ale we wszystkich nowych projektach, zlecanych najpóźniej do 2030 r. chce wywierać pozytywny wpływ netto na bioróżnorodność. W praktyce oznacza to, że koncern nie tylko nie będzie szkodzić morskim ekosystemom, gdzie instaluje farmy wiatrowe, ale zadba o ich regenerację.

Ørsted ogłosił także, że ze skutkiem natychmiastowym przestaje składować łopaty turbin wiatrowych, a także zobowiązuje się do ponownego użycia, recyklingu lub odzyskania 100% wszystkich łopat pochodzących zarówno z lądowych, jak i morskich farm wiatrowych.

„Kierując się wizją świata zasilanego wyłącznie zieloną energią i chcąc przyspieszyć tempo rozwoju OZE, musimy jednocześnie podjąć dalsze zobowiązania, by prowadzić inwestycje w sposób coraz bardziej zrównoważony dla ekosystemów. Na razie nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi na wyzwania związane z realizacją tych ambicji. Jestem jednak przekonany, że ciągłe stawianie zrównoważonego rozwoju w centrum działalności, pomoże w uwolnieniu innowacji i napędzeniu postępu w kierunku rozwoju gospodarki działającej w równowadze z naturą i społeczeństwem” – tłumaczy MaddsNiper. 

Zespół Ørsted, który jest jednym z najbardziej doświadczonych zespołów specjalistów ds. ochrony środowiska w branży energetyki odnawialnej, obecnie opracowuje i wdraża rozwiązania mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu działalności firmy na ekosystemy i ochronę bioróżnorodności na obszarach powstawania morskich farm wiatrowych. Dotychczas zrealizowano takie innowacyjne projekty jak sztuczne rafy wspierające odnawianie populacji dorsza atlantyckiego w projektach Borssele 1 i 2 w Holandii, monitoring siedlisk skorupiaków w WestermostRough w Wielkiej Brytanii, a także program ochrony i zachowania wieloryba północnoatlantyckiego. 

Podczas pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami pojawiają się jednak nowe wyzwania. Jednym z nich jest brak ustandaryzowanego podejścia do pomiaru wpływu na różnorodność biologiczną. Ma to szczególne znaczenie w dynamicznym i poddanym siłom natury środowisku morskim, gdzie trudno jest ustalić punkt odniesienia i zmierzyć zmianę. Szukając rozwiązań, firma Ørsted dołączyła do programu Science BasedTargets Network, aby pomóc w opracowaniu wskaźników niezbędnych do pomiaru stanu różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i lądowych oraz określeniu opartych na nauce przyrodniczej długoterminowych celów ochrony i regeneracji tych ekosystemów.

Ørsted jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w wytwarzaniu i działalności energetycznej do 2025 r. i dąży do neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla łańcucha dostaw w 2040 r. Firma przekształciła swoją działalność z paliw kopalnych na energię odnawialną i jest uznawana za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie.

„Historia zeroemisyjnej transformacji Ørsted pokazuje, że wyzwania środowiskowe mogą stać się szansą na zmianę modelu biznesowego, poszukiwania nowych technologii i ich komercjalizacji. Podjęte przez firmę zobowiązania w zakresie pozytywnego wpływu inwestycji na bioróżnorodność to kolejny krok w kierunku budowania lepszej przyszłości dla następnych pokoleń. Dlatego tak bliska jest nam inicjatywa podjęta przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, który tegorocznymi obchodami Światowego Dnia Środowiska, 5 czerwca zainaugurował Dekadę Odtwarzania Ekosystemów ogłoszoną przez ONZ na lata 2021–2030 oraz program Re:Generacja będący bezpośrednią odpowiedzią na ogłoszenie Dekady – mówi Joanna Wis-Bielewicz, Senior Marker Developer w Ørsted.

Ørsted został partnerem strategicznym uruchomionej z okazji inauguracji programu Re:Generacja kampanii Zielona Wstążka #dlaplanety jako partner strategiczny. Działania edukacyjno-informacyjne potrwają do końca roku. Więcej o inicjatywie i jej wsparciu można przeczytać na Ørsted (dlaplanety.pl)

Jak rozumieć pozytywny wpływ netto na różnorodność biologiczną?

  • Różnorodność biologiczna jest definiowana jako różnorodność życia we wszystkich formach, ale często jest uproszczona do różnorodności w obrębie gatunków i ekosystemów oraz między nimi.
  • W ramach rozwoju energetyki odnawialnej wpływ na różnorodność biologiczną można rozumieć jako wpływ na środowisko naturalne, które obejmuje zarówno siedliska, jak i gatunki, w tym ekosystemy lądowe, morskie i inne ekosystemy wodne oraz kompleksy ekologiczne.
  • Pozytywny wpływ netto ma miejsce wówczas, gdy całkowity wpływ na różnorodność biologiczną, w tym poprzez środki podjęte w celu zrekompensowania wpływu projektu, przewyższa straty, tworząc w ten sposób ogólną korzyść.

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.