• <
siemens_gamesa_2022

PSEW o wyzwaniach i barierach w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

jm

02.10.2021 09:15 Źródło: Inf. prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore PSEW o wyzwaniach i barierach w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Partnerzy portalu

PSEW o wyzwaniach i barierach w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej - GospodarkaMorska.pl
Fot. Waldemar Brandt/Unsplash

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wystosowało pismo, w którym wzywa do uproszczenia procedur i ustabilizowania założeń dotyczących morskich farm wiatrowych.

PSEW zwraca uwagę, że zielona energia z farm wiatrowych może być podstawą transformacji energetycznej kraju, ale wciąż pozostaje wiele problemów do rozwiązania. Stowarzyszenie wskazuje kilka niezbędnych zmian, jakie powinny się dokonać, aby wykorzystać potencjał inwestycyjny w tym sektorze.

"Projekty offshore, które powstaną w I fazie, z których pierwsze planowane są do oddania do eksploatacji już w roku 2026, potrzebują przewidywalności i utrzymania stabilności założeń przyjmowanych przy szacowaniu ceny maksymalnej oraz składania wniosków o wsparcie. A niestety pojawiają się coraz to nowe projekty regulacji prawnych istotnie zmieniające zasady gry" – czytamy w piśmie.

PSEW podkreśla, że wszystkie zaangażowane w rozwój morskiej energetyki wiatrowej instytucje chcą rozwijać sektor w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. "Każdy z inwestorów dochowuje należytych starań zmierzających do zapewnienia wszystkich niezbędnych procedur w procesie projektowania, budowy i eksploatacji MFW, co wynika z obowiązujących międzynarodowych standardów, wymagań instytucji finansujących i ubezpieczających projekty" – pisze PSEW.

– W tym kontekście trudne do zaakceptowania są nadmierne wymagania w zakresie np. dostępności infrastruktury wyprowadzenia mocy budowanej przez inwestorów czy też rozbudowanej wieloetapowej certyfikacji projektów offshorowych, nie będące odzwierciedlaniem zasad obowiązujących w większości innych krajów. Jako PSEW zwracamy uwagę, że nadmiernie uciążliwe mechanizmy certyfikacji mogą znacząco i negatywnie wpłynąć na harmonogram i koszty realizacji tych inwestycji – mówi dr Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. cytowana w komentarzu.

– Ponadto, aby transformacja energetyczna udała się w Polsce należy, naszym zdaniem, zwiększyć możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku. Konieczna jest zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i rozszerzenie dostępności Bałtyku dla offshore o nowe akweny. Dlatego pierwsza zmiana planu zagospodarowania obszarów morskich oraz rewizja PEP w tym zakresie powinny nastąpić jak najszybciej – mówi Kamila Tarnacka.

Kolejną kwestią według PSEW jest jak najszybsze ustalenie klarownych zasad przyznawania pozwoleń lokalizacyjnych kolejnym projektom offshore'owym. "Skuteczna transformacja energetyczna wymaga tego, aby nie opóźniać realizacji projektów I fazy offshore o mocy 5,9 GW, a także, aby pierwsza aukcja dla nowych projektów offshorowych wydarzyła się zgodnie z planem w 2025 roku" – pisze Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.