• <

Projekt: od 15 września do 15 marca w wodach słonych będzie okres ochronny na węgorza

Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Projekt: od 15 września do 15 marca w wodach słonych będzie okres ochronny na węgorza

Partnerzy portalu

Bezterminowo od 15 września do 15 marca obowiązywać będzie w wodach słonych okres ochronny na węgorza - wynika z treści opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia. Na obszarze wschodnich wód wewnętrznych obowiązywać będzie dodatkowy okres ochronny dla tej ryby.

W piątek na stronach RCL opublikowano projekt noweli rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, projekt nowelizacji to skutek rozporządzenia UE z 10 stycznia 2024 r. ustanawiającego uprawnienia do połowów na lata 2024, 2025 i 2026 w odniesieniu do niektórych stad ryb.

"Zgodnie z przedmiotowymi przepisami zabronione jest prowadzenie komercyjnych połowów węgorza europejskiego na wszystkich etapach jego życia. Przepisy ww. rozporządzenia określają w art. 13 ust. 5, że w odniesieniu do wód morskich i wód słonawych podobszarów ICES 3 – Morze Bałtyckie i morskie wody wewnętrzne, zakaz będzie przypadał od dnia 15 września 2024 r. do dnia 15 marca 2025 r. w przypadku, gdy nie dojdzie do wspólnego uzgodnienia innego okresu przez Danię, Niemcy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Finlandię i Szwecję" - wskazano.

Dodano, że brak uzgodnienia spowoduje też brak możliwości wprowadzenie odstępstw od tego zakazu. Ministerstwo przekazało, że państwa bałtyckie UE nie porozumiały się co do innego okresu ochrony węgorza.

"Pomimo tego, że przepisy tego rozporządzenia wskazują, że okres ochronny na podobszarze ICES 3 musi trwać od dnia 15 września 2024 r. do dnia 15 marca 2025 r. w projekcie rozporządzenie zdecydowano o niewskazywaniu lat obowiązywania przedmiotowego okresu, tym samym ustanawiając okres ochronny, który będzie obowiązywał do czasu przyjęcia przez Radę UE rozporządzenia z innym okresem" - przekazano.

W uzasadnieniu dodano, że na obszarze wschodnich wód wewnętrznych zaproponowano ustanowienie dodatkowego okresu ochronnego dla węgorza, który będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia począwszy od roku 2024 r. "Ustanowienie dodatkowego okresu ochronnego na niezwykle istotnym dla węgorza obszarze, pozwoli na zwiększenie jego ochrony" - podkreślono.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2024 r.

Zgodnie z przepisami polskimi wodami wewnętrznymi są: część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na wschód od granicy państwowej między Polską a Niemcami oraz rzeka Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin; część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią podstawową morza terytorialnego; część Zalewu Wiślanego, znajdująca się na południowy zachód od granicy państwowej między Polską a Rosją na tym zalewie; wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego; wody znajdujące się pomiędzy linią brzegu morskiego ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne a linią podstawową morza terytorialnego. 

autor: Michał Boroń

mick/ drag/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.