• <
mewo_2022

Porty do obsługi morskich farm wiatrowych zostaną wyznaczone w drodze rozporządzenia

06.10.2022 15:56
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Porty do obsługi morskich farm wiatrowych zostaną wyznaczone w drodze rozporządzenia

Partnerzy portalu

Porty do obsługi morskich farm wiatrowych zostaną wyznaczone w drodze rozporządzenia - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Rada Ministrów przyjęła dwa dni temu projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz w innych ustawach. Dokument przedłożony przez ministra infrastruktury wskazuje, że w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. gospodarki morskiej wskaże port przeznaczy do obsługi offshore wind. 

Jak czytamy na stronach rządowych, poprzez nowe przepisy zostanie zwiększone bezpieczeństwo żeglugi, efektywność działań administracji morskiej oraz usprawnione funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów. Chodzi także o umożliwienie budowy portu do obsługi morskich farm wiatrowych przez administrację morską, „co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi statków eksploatowanych w takich celach”.

Minister właściwy ds. spraw gospodarki morskiej wyznaczy na mocy rozporządzenia porty do obsługi wiatraków. Podmiotem zarządzającym takim portem będzie dyrektor urzędu morskiego, który w oparciu o art. 25 ustawy o portach i przystaniach morskich będzie mógł następnie powierzyć zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi lub ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Rozwój portów serwisowych jest przewidziany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Wskazana inwestycja B2.2.3 „Budowa infrastruktury terminalowej offshore” została ujęta w ramach Komponentu B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w reformie B2.2. „Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii” dotyczącej części dotacyjnej. Jednostką odpowiedzialną za realizację inwestycji jest Ministerstwo Infrastruktury. Przewiduje się budowę portu instalacyjnego, oraz przebudowę portów na Środkowym Wybrzeżu. Inwestycje obejmują porty w Łebie i Ustce. Jak na razie prace na KPO są kontynuowane, w szczególności rozmowy rządu z Komisją Europejską. 

Według zapowiedzi baz serwisowych w Polsce ma powstać kilka. W Łebie swoje bazy ulokuje spółka Baltic Power (PKN Orlen i kanadyjski Northland Power) oraz Equinor z Polenergią. 

Z kolei Ustka została wybrana przez RWE oraz Polską Grupę Energetyczną (PGE). 

Na obszarze portu we Władysławowie, przy nabrzeżu wyładunkowym oraz molo pasażerskim, powstanie baza operacyjno-konserwacyjna dla utrzymania morskiej farmy wiatrowej BC-Wind, realizowanej przez Ocean Winds. 

Źródło: KPRM/gov.pl


Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

seaway7
aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.