• <
bulk_cargo_port_szczecin

Port Gdynia z dofinansowaniem na budowę terminalu intermodalnego

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia z dofinansowaniem na budowę terminalu intermodalnego

Partnerzy portalu

Źródło: ZMPG

Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzyma dofinansowanie na budowę terminalu intermodalnego przy Centrum Logistycznym Portu Gdynia.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia poinformował, że wniosek o unijne dofinansowanie budowy terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia został rozpatrzony pozytywnie. Oznacza to, że inwestor otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

ZMPG został zakwalifikowany do podpisania umowy o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę kosztów kwalifikowalnych 16 787 789 € (ok. 75 mln zł) przy poziomie dofinansowania 50% czyli 8 393 894 € (ok 37,5 mln zł). Wniosek został złożony w konkursie w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” – Transport – Mobilność Wojskowa (CEF2 Transport – Military Mobility).

– Projekt, skoncentrowany na budowie terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia, będzie kluczowy dla zwiększenia możliwości przeładunkowych towarów z transportu morskiego na kolejowy, w tym jako pierwsze w porcie miejsce załadunkowe bezpośrednio ze stałej, najazdowej rampy załadunkowej. Jest to ważny krok, szczególnie z myślą o rosnącym znaczeniu intermodalności w transporcie – Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Projekt będzie realizowany w zachodniej części Portu Gdynia, który jest główną bazą morską Polskiej Marynarki Wojennej, współpracującej w ramach koordynacji Sił Zbrojnych UE oraz NATO w Polsce uprawnioną do przeładunków sprzętu wojskowego. Obszar Centrum Logistycznego służy przeładunkom kontenerów, pojazdów i ładunków ponadgabarytowych i sprzętu wojskowego, a nowy terminal intermodalny umożliwi pełniejsze wykorzystanie istniejących placów manewrowo-składowych oraz zwiększy poziom inwestycji na tym obszarze.

Celem projektu jest dostosowanie infrastruktury Portu Gdynia do wymogów podwójnego, cywilno-wojskowego wykorzystania, a co za tym idzie zwiększenie udziału transportu intermodalnego poprzez budowę nowego intermodalnego terminalu kolejowego na terenie Centrum Logistycznego.

W ramach projektu zostanie zbudowany terminal intermodalny składający się z 2 torów ładunkowych o długości około 750 m zakończonych stałą, najazdową rampą załadunkową, toru dojazdowego i toru komunikacyjnego. Projekt obejmuje betonowy plac manewrowo-odstawczy, wewnętrzne drogi manewrowe oraz układ kolejowo-drogowy z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja zapewni możliwości przeładunkowe pod zasięgiem suwnic kontenerowych – drogowych i torowych na 3 torach terminalu. Terminal zapewni zdolność do obsługi ładunków o masie 100 t i pojazdów o masie do 120 t, w tym czołgów podstawowych o maksymalnym obciążeniu osi 12,23 t/oś (transport drogowy) i minimalnym obciążeniu 22,5 t/oś (transport kolejowy) spełniając wymogi podwójnego zastosowania cywilno-wojskowego.

Projekt przyczyni się do zwiększenia transgranicznej mobilności sił zbrojnych UE/NATO i pozwoli wyeliminować wąskie gardło w infrastrukturze Portu Gdynia w korytarzu Bałtyk-Adriatyk w sieci TEN-T.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 sierpnia 2026 r.Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.