• <
siemens_gamesa_2022

PKN Orlen i PGNiG zawiadamiają akcjonariuszy o zamiarze połączenia

gm

26.08.2022 16:28 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Offshore PKN Orlen i PGNiG zawiadamiają akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Partnerzy portalu

PKN Orlen i PGNiG zawiadamiają akcjonariuszy o zamiarze połączenia - GospodarkaMorska.pl

PKN Orlen i PGNiG wystosowały w piątek pierwsze zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia się na zasadach określonych w planie połączenia, podpisanym przez obie spółki 29 lipca 2022 r. i następnie opublikowanym.

Jak poinformowały obie spółki w komunikatach, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych informują swoich akcjonariuszy o zamiarze połączenia. Ma ono nastąpić w trybie przewidzianym przez KSH - poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - PGNiG - na spółkę przejmującą, czyli PKN Orlen, w zamian za akcje, które PKN Orlen przyzna akcjonariuszom PGNiG. Zgodnie z planem połączenia, w zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa PGNiG na PKN Orlen będzie miało miejsce z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen. Z tym dniem Orlen wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki PGNiG, zgodnie z przepisem KSH o sukcesji uniwersalnej.

Jak przypomniały Orlen i PGNiG, połączenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Zarząd PKN Orlen zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy koncernu w sprawie połączenia na 28 września 2022 r.

W marcu br. UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację tego środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.