• <
mewo_2022

PGNiG: ruszyło wydobycie gazu ziemnego na Morzu Północnym

jm

23.08.2021 11:29 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore PGNiG: ruszyło wydobycie gazu ziemnego na Morzu Północnym

Partnerzy portalu

PGNiG: ruszyło wydobycie gazu ziemnego na Morzu Północnym - GospodarkaMorska.pl
Fot. Dean Brierley / Unsplash

PGNiG poinformowało, że uruchomiona została produkcja węglowodorów ze złoża Duva na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dzięki temu spółka zwiększy wydobycie gazu ziemnego o 0,2 miliarda metrów sześciennych rocznie.

Norweska spółka PGNiG – PGNiG Upstream Norway – uruchomiła produkcję węglowodorów wraz z Neptune Energy, Idemitsu Petroleum Norge i Sval Energi.
Złoże Duva to jedenaste złoże na Norweskim Szelfie Kontynentalnym eksploatowane przez Grupę Kapitałową PGNiG.

Produkcja prowadzona jest za pomocą czterech odwiertów, z których jeden służy do wydobycia gazu ziemnego, trzy pozostałe do wydobycia ropy naftowej.

– Inwestycja w złoże Duva jest modelowym przykładem filozofii działania PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG. – To kolejny, ważny krok do realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest zwiększenie własnej produkcji gazu ziemnego w Norwegii do poziomu co najmniej 2,5 mld m sześc. rocznie. Dzięki podłączeniu nowych odwiertów do już istniejącej infrastruktury udało się zmniejszyć koszt zagospodarowania złoża, a w konsekwencji – zwiększyć rentowność całego projektu – powiedział cytowany w informacji prasowej Majewski.

Prezes PGNiG wyraził również zadowolenie z efektów środowiskowych. – Duva ma jeden z najniższych wskaźników emisji dwutlenku węgla na jednostkę wydobycia spośród wszystkich złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – podkreślił.Gospodarka Morska
Źródło: PGNiG

PGNiG poinformowało, że Duva jest złożem gazowo-ropnym położonym na koncesjach PL636 i PL 636C na Morzu Północnym, ok. 140 km na północ od Bergen. Jak dodano, PGNiG Upstream Norway szacuje jego zasoby wydobywalne na ok. 8,4 mld m sześc. gazu ziemnego, co oznacza, że wolumen produkcji przypadający na PGNiG wyniesie średnio ok. 0,2 mld m sześc. gazu rocznie. Zakładany okres eksploatacji to 10 lat. Złoże odkryto w 2016 roku, co oznacza, że zostało zagospodarowane w bardzo krótkim czasie. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu infrastruktury, w tym platformy wydobywczej, obsługującej sąsiednie złoże Gjoa. Wyróżnia się ono niskim śladem węglowym wynoszącym 3 kg dwutlenku węgla na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej, podczas gdy średnia dla złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wynosi ok. 8 kg dwutlenku węgla na baryłkę. Podłączenie Duvy umożliwi dalszą redukcję emisji CO2 przypadających na jednostkę węglowodorów wydobytych za pomocą infrastruktury Gjoa.

PGNiG Upstream Norway posiada 30 proc. udziałów w koncesjach obejmujących złoże Duva, które kupiło w 2019 roku w dwóch transakcjach obejmujących 20 i 10 proc. udziałów. Pozostałymi udziałowcami są Neptune Energy (30 proc. udziałów, operator), Idemitsu Petroleum Norge (30 proc. udziałów) oraz Sval Energi (10 proc. udziałów).

Obecnie PGNiG Upstream Norway jest udziałowcem 37 koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z jedenastu złóż a cztery kolejne są w trakcie prac inwestycyjnych i analitycznych. Spółka szacuje, że w tym roku zwiększy produkcję gazu ziemnego do ponad 0,9 mld m sześc. wobec 0,5 mld m sześc. w 2019 r. Jak dodano, będzie to efektem uruchomienia eksploatacji z nowych złóż oraz dodatkowych odwiertów a także akwizycji udziałów w złożach już produkujących.
Jak podało PGNiG, prognozowany wolumen wydobycia nie uwzględnia transakcji zakupu wszystkich aktywów INEOS E&P Norge AS, która czeka jeszcze na uzyskanie zgód administracyjnych. Przedmiotem umowy są m.in. udziały w 22 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Realizacja transakcji ma zwiększyć zasoby wydobywalne PGNiG Upstream Norway z obecnych 214 mln boe do 331 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Źródło: PAP

Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.