• <

Opublikowano mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

23.10.2020 11:26 Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Opublikowano mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Partnerzy portalu

Opublikowano mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego - GospodarkaMorska.pl
fot. Urząd Morski w Gdyni

W dniu 22 października 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska opublikował mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane w II cyklu planistycznym.

W skład tych map wchodzą zaktualizowane mapy z I cyklu planistycznego oraz nowe mapy dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych opracowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni stanowią integralny element opublikowanych map.

Nowe mapy zostały podane do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresami:

Tagi:
powódź, mapy

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.