• <
BOTA_2023

Operatorzy gazowej infrastruktury przesyłowej z Polski i Ukrainy planują rozwijać współpracę

15.03.2023 15:34 Źródło: Gaz-System
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Operatorzy gazowej infrastruktury przesyłowej z Polski i Ukrainy planują rozwijać współpracę

Partnerzy portalu

Gaz-System

Gaz-System i Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU) omawiali w Warszawie kwestie przesyłu gazu ziemnego z wykorzystaniem infrastruktury obu państw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Poruszano także tematy przyszłej współpracy obu spółek w obszarze wodoru i biometanu.

Na konferencji „E23: PL for UA – Partnerstwo polsko-ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości”, zorganizowanej 15 marca pod patronatem Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, przedstawiciele spółek odpowiedzialnych w Polsce i Ukrainie za przesył gazu ziemnego, ropy i energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii jądrowej rozmawiali o tym, w jaki sposób teraz i w przyszłości rozwijać współpracę obu państw w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz w obszarze nowych źródeł energii. Celem konferencji było zainicjowanie i skoordynowanie działań wiodących operatorów energetycznych Polski i Ukrainy.

W kontekście sektora gazu ziemnego dyskutowano o możliwych do podjęcia działaniach mających na celu dalszy rozwój zintegrowanego rynku gazu ziemnego oraz m.in. dekarbonizację infrastruktury przesyłowej zarządzanej przez Gaz-System i GTSOU.

– Gaz-System razem z operatorem sieci przesyłowej gazu na Ukrainie GTSOU od wielu lat aktywnie współpracuje na rzecz dynamizacji wymiany transgranicznej pomiędzy oboma państwami. Po zatrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu przez teren Ukrainy podjęliśmy działania związane z uruchomieniem ciągłego przesyłu gazu w kierunku Ukrainy i do dnia dzisiejszego zapewniamy przepustowość w zależności od potrzeb i możliwości naszego systemu przesyłowego. Wspieramy naszego partnera na forum unijnym i wymieniamy się doświadczeniami. Patrzymy perspektywicznie i chcemy wspólnie budować w regionie silny rynek gazu ziemnego, biometanu i wodoru, który może funkcjonować także na potrzeby pozostałych państw, z którymi mamy połączenia – powiedział prezes Gaz-System Marcin Chludziński.

Konferencja odbyła się w Warszawie z udziałem m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego, Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy i Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Mateusza Bergera. Rząd ukraiński reprezentowali m.in. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz oraz Wiceministrowie Energii Mykola Kolisnyk i Yuliia Pidkomorna. W panelach dyskusyjnych wzięli udział także członkowie zarządów spółek nadzorowanych przez ministra Mateusza Bergera (GAZ-SYSTEM S.A., PERN S.A., PSE S.A. i PEJ Sp. z o.o.) oraz działających w podobnych obszarach spółek ukraińskich.

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.