• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

O rozwoju gospodarki rybackiej w Polsce

20.02.2024 10:07 Źródło: GOV

Partnerzy portalu

Gov.pl

Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski oraz reprezentanci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkali się z przedstawicielami Okręgu i Kół Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej. Spotkanie, które odbyło się 16 lutego 2024 r., dotyczyło korzystania z obwodów rybackich ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ogłaszania konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich przez PGW Wody Polskie.

Podczas spotkania omówiono szereg kwestii związanych z gospodarką rybacką m.in. dotychczasową współpracę PGW Wody Polskie oraz poszczególnych RZGW z Polskim Związkiem Wędkarskim, gospodarowania obwodami rybackimi, problematykę umocnień brzegowych, przepławek, braku dostępności do linii brzegowej, problematyczne zapisy w umowach na dzierżawę wód, kompetencje Straży Rybackiej oraz organizację zawodów wędkarskich.

Przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego zwrócili również uwagę na problemy związane z zanieczyszczeniem rzeki Pilicy oraz Kanału Gliwickiego oraz bytowania czapli, kormoranów, bobrów oraz wydr.

Do tych zagadnień odnieśli się przedstawiciele PGW WP oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a na szczegółowe pytania zostanie udzielona przez Ministerstwo Infrastruktury odpowiedź na piśmie.

Minister podziękował Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu za nieoceniony wkład w ratowanie Odry podczas katastrofy ekologicznej w 2022 r. oraz zadeklarował uruchomienie przez PGW WP konkursów na oddawanie obwodów rybackich w użytkowanie. Spotkanie w Bielsku Białej należy potraktować jako pierwszy krok w kierunku wypracowania przez PZW, PGW WP oraz MRiRW rozwiązań dla dalszego rozwoju racjonalnej gospodarki rybackiej w Polsce.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.