• <
escort_980x120_gif_2020

Nowy materiał skutecznie ograniczy rozprzestrzenianie się ropy podczas katastrofy morskiej

25.08.2020 14:45 Źródło: Bluelife
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Nowy materiał skutecznie ograniczy rozprzestrzenianie się ropy podczas katastrofy morskiej

Partnerzy portalu

Nowy materiał skutecznie ograniczy rozprzestrzenianie się ropy podczas katastrofy morskiej - GospodarkaMorska.pl
fot. YT

Katastrofy powodujące przedostawanie się ropy do wód są zagrożeniem nie tylko dla siedlisk morskich, lecz także dla zdrowia ludzkiego. Zanieczyszczenia wpływają na całe ekosystemy morskie, w tym ryby i plankton, a skutki obserwujemy latami.

Szybkie ograniczenie rozprzestrzeniania się szkód jest jednym z kluczowych działań w sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekami ropy. 

Materiał pochłaniający

Naukowcy z Centrum Zaawansowanych Membran i Materiałów Porowatych KAUST zidentyfikowali polimer, z którego można stworzyć wytrzymałe maty wielokrotnego użytku. Materiał wykonany z samoistnie porowatego polimeru o bardzo dużej powierzchni wewnętrznej, szybko adsorbuje rozlany olej, paliwo czy rozpuszczalniki organiczne z powierzchni wody.

Użyty polimer o nazwie 6 FDA-TrMPD ma dwie kluczowe cechy umożliwiające jego zastosowanie. Jest samoistnie porowaty, a jego struktura molekularna powoduje, że właściwości adsorpcyjne materiału odrzucają wodę, jednocześnie silnie wchłaniając niepolarne ciecze, takie jak olej.

W trakcie testów materiał szybko i skutecznie usuwał olej z wody. W ciągu kilku minut maty zaadsorbowały wycieki o pojemności od 25 do 56 gramów oleju lub niepolarnego rozpuszczalnika na gram polimeru. Wydajność sorpcyjna materiału jest znacznie większa niż w zastosowanych dotąd rozwiązaniach. Istotną zaletą jest również możliwość recyklingu. Ponownie wykorzystanie materiału z podobną wydajnością, pokazuje jego ogromny potencjał.

Naukowcy nadal pracują nad polepszeniem wydajności materiału i rozszerzeniem zakresu wchłaniania zanieczyszczeń, m.in. o metale ciężkie z wody.

Film ukazujący działanie materiału: vimeo.com

Źródło: Kamila Ostasz/Bluelife

Gospodarka Morska
fot. KAUS

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.