• <

Nowy materiał skutecznie ograniczy rozprzestrzenianie się ropy podczas katastrofy morskiej

25.08.2020 14:45 Źródło: Bluelife
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Nowy materiał skutecznie ograniczy rozprzestrzenianie się ropy podczas katastrofy morskiej

Partnerzy portalu

Nowy materiał skutecznie ograniczy rozprzestrzenianie się ropy podczas katastrofy morskiej - GospodarkaMorska.pl
fot. YT

Katastrofy powodujące przedostawanie się ropy do wód są zagrożeniem nie tylko dla siedlisk morskich, lecz także dla zdrowia ludzkiego. Zanieczyszczenia wpływają na całe ekosystemy morskie, w tym ryby i plankton, a skutki obserwujemy latami.

Szybkie ograniczenie rozprzestrzeniania się szkód jest jednym z kluczowych działań w sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekami ropy. 

Materiał pochłaniający

Naukowcy z Centrum Zaawansowanych Membran i Materiałów Porowatych KAUST zidentyfikowali polimer, z którego można stworzyć wytrzymałe maty wielokrotnego użytku. Materiał wykonany z samoistnie porowatego polimeru o bardzo dużej powierzchni wewnętrznej, szybko adsorbuje rozlany olej, paliwo czy rozpuszczalniki organiczne z powierzchni wody.

Użyty polimer o nazwie 6 FDA-TrMPD ma dwie kluczowe cechy umożliwiające jego zastosowanie. Jest samoistnie porowaty, a jego struktura molekularna powoduje, że właściwości adsorpcyjne materiału odrzucają wodę, jednocześnie silnie wchłaniając niepolarne ciecze, takie jak olej.

W trakcie testów materiał szybko i skutecznie usuwał olej z wody. W ciągu kilku minut maty zaadsorbowały wycieki o pojemności od 25 do 56 gramów oleju lub niepolarnego rozpuszczalnika na gram polimeru. Wydajność sorpcyjna materiału jest znacznie większa niż w zastosowanych dotąd rozwiązaniach. Istotną zaletą jest również możliwość recyklingu. Ponownie wykorzystanie materiału z podobną wydajnością, pokazuje jego ogromny potencjał.

Naukowcy nadal pracują nad polepszeniem wydajności materiału i rozszerzeniem zakresu wchłaniania zanieczyszczeń, m.in. o metale ciężkie z wody.

Film ukazujący działanie materiału: vimeo.com

Źródło: Kamila Ostasz/Bluelife

Gospodarka Morska
fot. KAUS

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.