• <
smartre_2023

Nord Stream 2 może zaskarżyć dyrektywę gazową przed sądami Unii Europejskiej

jm

06.10.2021 11:53 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Nord Stream 2 może zaskarżyć dyrektywę gazową przed sądami Unii Europejskiej

Partnerzy portalu

Nord Stream 2 może zaskarżyć dyrektywę gazową przed sądami Unii Europejskiej - GospodarkaMorska.pl
Fot. Nord Stream / Axel Schmidt

Unijna dyrektywa gazowa zmieniła sytuację prawną gazociągu Nord Stream 2; spółka ta może ją zaskarżyć przed sądami Unii Europejskiej - ocenił w wydanej w środę opinii rzecznik generalny TSUE. Stwierdził też, że Sąd UE popełnił błędy, odrzucając skargę spółki na dyrektywę gazową i powinien ją rozpatrzyć ponownie.

W kwietniu 2019 r. UE zmieniła unijną dyrektywę gazową, by zagwarantować, że przepisy, mające zastosowanie do gazociągów łączących co najmniej dwa państwa członkowskie, mają również zastosowanie do linii przesyłowych gazu do i z krajów trzecich.

Nord Stream 2 AG, szwajcarska spółka zależna Gazpromu, która odpowiada za planowanie, budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2, zaskarżyła nową dyrektywę do Sądu Unii Europejskiej. Domagała się stwierdzenia nieważności nowej dyrektywy gazowej i uchylenia jej.

Sąd UE w maju 2020 r. odrzucił skargę spółki. Spółka wniosła jednak odwołanie od postanowienia Sądu UE do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W środę rzecznik generalny TSUE stwierdził, że Trybunał powinien uchylić w całości postanowienie Sądu UE. Ocenił, że wskutek przyjęcia dyrektywy sytuacja prawna spółki Nord Stream 2 AG uległa zmianie i że jest ona ponadto jedynym przedsiębiorstwem, na które ten akt prawny wywarł rzeczywiście wpływ.

Rzecznik generalny doszedł do wniosku, że "z uwagi na okoliczność, iż dyrektywa zmieniająca dotyczy Nord Stream 2 AG zarówno bezpośrednio, jak i indywidualnie, spółka ta jest uprawniona do zaskarżenia tej dyrektywy".

"W odniesieniu do zasadności skargi Nord Stream 2 AG, mającej na celu stwierdzenie nieważności dyrektywy zmieniającej, rzecznik generalny stwierdził, że stan postępowania nie pozwala Trybunałowi na wydanie orzeczenia ostatecznego w tej kwestii w omawianej sprawie, w związku z czym zaproponował przekazać sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania" - oznajmił.

Co więcej, rzecznik generalny ocenił, że Sąd UE nie przeanalizował, czy na sytuację prawną Nord Stream 2 AG mogą mieć wpływ przepisy dyrektywy zmieniającej dotyczące dostępu stron trzecich lub regulacji taryf. W tym względzie rzecznik generalny zajął stanowisko, że przepisy te powodują powstanie po stronie Nord Stream 2 AG nowych ograniczeń regulacyjnych, które zmieniają jej sytuację prawną, a tym samym dotyczą jej bezpośrednio.

Opinia rzecznika generalnego jest wstępem do wyroku w tej sprawie. TSUE może się z nią zgodzić, ale może tez wydać zupełnie inny wyrok.

Źródło: PAP

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.