• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Grupa OT Logistics ze wzrostem przychodów

gm

26.04.2023 10:05

Partnerzy portalu

Grupa OT Logistics, w skład której wchodzą m.in. terminale OT Port Świnoujście i OT Port Gdynia, zanotowała w 2022 roku wzrost przychodów.

– Ubiegły rok potwierdził strategiczne znaczenie aktywów portowych dla wielu łańcuchów dostaw zarówno w gospodarce krajowej jak i globalnej. Dla Grupy OTL działalność portowa i usługi powiązane stanowiły kluczowy zakres działalności. Poprawiliśmy efektywność operacyjną oraz wyniki z tej części naszego biznesu i jesteśmy na najlepszej drodze do dalszych, dynamicznych wzrostów. Sprzyjała nam sytuacja rynkowa, zwłaszcza wzmożony popyt na usługi przeładunkowe oraz transportowe, na których się koncentrowaliśmy. W efekcie w 2022 r. (porównując wyniki działalności kontynuowanej) w segmencie portowym sprzedaż wzrosła o 76% r/r, a spedycyjnym aż o 120% r/r. Poszerzyliśmy łańcuch logistyczny i dzięki temu możemy oferować pełen wachlarz usług: frachtowanie statków, obsługę portową, spedycję i transport – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics. – Zamierzamy poprawiać konkurencyjność rynkową naszych portów, m.in. poprzez znaczne zwiększenie raty przeładunkowej i potencjału składowego dla kluczowych towarów oraz wdrażanie dalszych optymalizacji kosztowych. Przyspieszonej realizacji powyższych działań sprzyja wzmożony popyt na usługi świadczone przez grupę. Nasze terminale pozyskują kolejne urządzenia usprawniające przeładunek i poprawiają efektywność powierzchni składowych i magazynowych dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać więcej przeładunków i przewieźć więcej towarów – dodaje Kamil Jedynak.

Przychody ze sprzedaży Grupy OTL z działalności kontynuowanej w 2022 r. zwiększyły się do 455,3 mln zł, tj. o 82% r/r, głównie z powodu wysokich wzrostów w działalności spedycyjnej - za sprawą obsługi frachtów morskich oraz spedycji kolejowej oraz w działalności portowej - za sprawą wyższej sprzedaży na przeładunkach towarów masowych.

Przeładunki masowe w OT Port Świnoujście wzrosły o 32% r/r, głównie dzięki obsłudze węgla i rudy żelaza, a w OT Port Gdynia o 22 % r/r za sprawą ładunków agro i węgla. Na zwiększone zapotrzebowanie na usługi portowe w zakresie takich towarów jak zboża, półprodukty stalowe, węgiel i ruda wpłynęły m.in. wojna w Ukrainie i spowodowane przez nią: blokada portów czarnomorskich, zaburzenia w dostawach  i sankcje na niektóre ładunki z Rosji (np. węgiel, który zaczął być sprowadzany drogą morską, m.in. z Afryki, obu Ameryk czy Australii).

W planach grupy są kolejne inwestycje w modernizację urządzeń przeładunkowych, automatyzację oraz optymalizację procesów operacyjnych w działalności portowej.

W 2022 r. spółki Grupy OTL odnotowały blisko 145 mln zł wyniku na poziomie EBITDA. W efekcie wzrostu przychodów i rentowności działalności portowej oraz spedycyjnej, EBITDA w 2022 r. była wyższa o 89 mln zł na działalności kontynuowanej bez zdarzeń jednorazowych. W tym okresie zysk netto Grupy OTL wyniósł 139,4 mln zł.

– W 2022 r. Grupa OTL poprawiła wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach. Przeprowadzony program restrukturyzacyjny oraz wyniki operacyjne poprawiły płynność i wskaźniki finansowe grupy. Sytuacja finansowa znacząco się poprawiła, a tym samym płynność została ustabilizowana. Zakończona w marcu 2023 r. transakcja sprzedaży akcji Luka Rijeka przyniosła ok. 50 mln zł wolnych środków oraz umożliwiła całkowite zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii H i serii G wyemitowanych przez OT Logistics S.A. i tym samym spłatę wszelkich zobowiązań spółki z tytułu obligacji – mówi Grzegorz Zubrzycki, Wiceprezes OT Logistics.

– Zakończenie procesu restrukturyzacji, dynamiczna poprawa sytuacji operacyjnej i finansowej grupy, jak również przeprowadzone ostatnio transakcje, a w szczególności sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. pozwoliły również zakończyć spory i postępowania sądowe, które utrudniały działalność grupy. Prawomocnie umorzone zostało postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, Spółka została zwolniona spod kontroli Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, Allianz ZB d o.o. wycofał pozew wniesiony przeciwko OT Logistics przed Trybunałem Arbitrażowym w Zagrzebiu. Pracujemy nad aktualizacją strategii Grupy OTL, a naszym celem jest budowa długoterminowej wartości grupy i regularne wypłacanie dywidendy – dodał Daniel Górecki, Członek Zarządu OT Logistics.


bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.