• <
mewo_2022

Gaz-System i Transgaz wzmacniają współpracę

ac

07.06.2021 12:23 Źródło: inf.prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Gaz-System i Transgaz wzmacniają współpracę

Partnerzy portalu

Gaz-System i Transgaz wzmacniają współpracę - GospodarkaMorska.pl
Fot. gaz-system

Polski Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz rumuński operator systemu przesyłowego, spółka National Transmismission Company (SNTGN) Transgaz S.A. zawarli porozumienie o współpracy.

Podpisując porozumienie obie strony potwierdzają intencję i zobowiązanie do podejmowania kroków w celu stworzenia fundamentów partnerskiej współpracy oraz określenia możliwości dla nowych obszarów wzajemnego wsparcia.

Porozumienie zawiera deklarację stron o podjęciu współpracy, która ma na celu wypracowanie jednolitego podejścia do realizacji strategicznych celów UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu naturalnego, integracji rynku i zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach porozumienia Strony zdecydowały się na ścisłą współpracę w zakresie działań podejmowanych na szczeblu zarówno regionalnym, jak i unijnym.

Strony porozumienia podkreślają, że dążą do tego, aby transformacja energetyczna była wdrażana w sposób sprawiedliwy i efektywny kosztowo, co pozwoli na osiągnięcie zróżnicowanego i dobrze zintegrowanego rynku energii w regionie Europy Środkowo Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jednocześnie operatorzy zobowiązują się do zacieśnienia współpracy w zakresie rynków gazu ziemnego i LNG, gdyż te nośniki energii będą odgrywać kluczową rolę w procesie dekarbonizacji zarówno w Polsce, jak i w Rumunii.

Ponadto spółki będą rozpoznawać możliwości współpracy w zakresie przesyłania nowych gazów i wodoru, co będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania i rozwoju krajowych systemów przesyłowych w obu krajach.

SNTGN Transgaz i Gaz-System zobowiązują się do podejmowania dalszych działań w celu zapewnienia efektywnej realizacji zawartego porozumienia. Strony są przekonane, że obustronna współpraca będzie korzystna nie tylko dla krajów zaangażowanych, ale także dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.